Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Kvalitet vode- Standard za smernice za strateški pristup obnavljanju reka

40.60 Završetak javne rasprave

Semantika pri razmeni podataka o podzemnim vodama

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode — Uputstvo za procenu hidromorfoloških karakteristika jezera

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode – Smernice za određivanje stepena modifikacije hidromorfoloških karakteristika tranzicionih voda i voda u području obale

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Kvalitet vode – Uputstvo za postupke kvantitativne analize i identifikacije makroinvertebrata na terenu i u laboratoriji, iz površinskih kopnenih voda

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Kvalitet vode — Smernice za kvantitativno uzimanje uzoraka i rukovanje uzorcima morske makrofaune nastanjene na mekom dnu

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode - Smernice za biološko praćenje zajednica u marinskoj vodi koje žive na čvrstom supstratu

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode – Uzimanje uzoraka – Deo 16: Smernice za biološko ispitivanje uzoraka

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 19: Smernice za uzimanje uzoraka sedimenata u marinama

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode – Uzimanje uzoraka – Deo 6: Smernice za uzimanje uzoraka iz reka i potoka

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode- Uzimanje uzoraka- Deo 6: Uputstvo za uzimanje uzoraka reka i tekućih voda - Izmena 11

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode - Određivanje nekih organohlornih insekticida, polihlorovanih bifenila i hlorbenzena - Metoda gasne hromatografije posle tečno-tečne ekstrakcije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Biološka klasifikacija reka - Deo 1: Uputstvo za tumačenje podataka o biološkom kvalitetu koji su dobijeni praćenjem bentosnih makrobeskičmenjaka

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Biološka klasifikacija reka - Deo 2: Uputstvo za prikazivanje podataka o biološkom kvalitetu dobijenih iz praćenja bentosnih makrobeskičmenjaka

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode – Uzimanje uzoraka – Deo 11: Uputstvo za uzimanje uzoraka podzemnih voda

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode – Uzimanje uzoraka – Deo 4: Uputstvo za uzimanje uzoraka iz prirodnih i veštačkih jezera

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Water quality — Guidelines for quantitative sampling and sample processing of marine soft-bottom macrofauna

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

ISO/TC 147/SC 5 Saznaj više

Water quality — Guidance on marine biological surveys of hard-substrate communities

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

ISO/TC 147/SC 5 Saznaj više