Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Uređaji za proizvodnju biocida na terenu - Ozon

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Uređaji koji sprečavaju zagađenje vode za piće povratnim tokom - Vazdušni prekid sa injektorom - Familija A, tip D

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Uticaj proizvoda od cementa na vodu namenjenu za ljudsku upotrebu – Metode ispitivanja – Deo 2: Uticaj na organoleptičke parametre usled izluživanja na licu mesta cementnih proizvoda i povezanih necementnih proizvoda

40.60 Završetak javne rasprave

Uticaj proizvoda od cementa na vodu namenjenu za ljudsku upotrebu – Metode ispitivanja – Deo 4: Izluživanje materija iz cementnih materijala i povezanih necementnih proizvoda/materijala na licu mesta

40.60 Završetak javne rasprave

Snabdevanje vodom - Zahtevi za sisteme i komponente za skladištenje vode

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Uređaji za domaćinstvo koji se koriste za prečišćavanje vode za piće a koji nisu povezani na vodovod - Sistem filtriranja u bokalima - Bezbednost i zahtevi za performanse, obeležavanje i prateće informacije- Izmena 1

40.60 Završetak javne rasprave

Zaštita protiv zagađivanja vode za piće u cevovodima i opšti zahtevi za uređaje za sprečavanje zagađivanja povratnim tokom

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Ventili i fazonski komadi za sprečavanje zagađenja vode za piće usled povratnog toka - Delovi od polimera i kućišta pod unutrašnjim pritiskom i bez spoljnih opterećenja

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Oprema za generisanje biocida na terenu- Hlor-dioksid generisan iz natrijum-hlorida zakišenjavanjem ili oksidacijom

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Bezbednost snabdevanja vodom za piće – Uputstvo za upravljanje rizicima i kriznim situacijama – Deo 1: Upravljanje kriznim situacijama

10.99 Novi projekat se prihvata

Validacija i tumačenje analitičkih metoda, ispitivanja migracije i analitičkih podataka za materijale i predmete u dodiru sa hranom - Deo 1: Opšta razmatranja

60.60 Standard objavljen

Uticaj materijala na vodu namenjenu za ljudsku upotrebu — Uticaji u zavisnosti od migracije — Predviđanje migracije iz organskih materijala pomoću matematičkih modela

60.60 Standard objavljen

Uputstva za koncept plana sigurnosti snabdevanja vodom u zgradama

60.60 Standard objavljen

Sprečavanje zagađenja povratnim tokom vode za piće – Uređaj za sprečavanje povratnog toka kojim se može regulisati pritisak – Familija B – Tip A

60.60 Standard objavljen

Uticaj materijala na vodu namenjenu za ljudsku upotrebu — Uticaj usled migracije — Deo 1: Metoda ispitivanja za proizvode koji su izrađeni od organskih materijala ili materijala na bazi stakla ili sadrže te materijale (porcelan/emajl)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Uticaj materijala na vodu namenjenu za ljudsku upotrebu – Uticaj usled migracije – Deo 2: Metoda ispitivanja za nemetalne i necementne materijale koji se upotrebljavaju na terenu

60.60 Standard objavljen

Uticaj materijala na vodu namenjenu za ljudsku upotrebu – Uticaj usled migracije – Deo 3: Metode ispitivanja za smole za izmenu jona i apsorpciju

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Uticaj materijala na vodu namenjenu za ljudsku upotrebu – Uticaj usled migracije – Deo 4: Metoda ispitivanja membrane za prečišćavanje vode

60.60 Standard objavljen