Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Karakterizacija procednih voda iz otpada i zemljišta u životnoj sredini koristeći reproduktivne i toksikološke gene Daphnia magne

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Kvalitet vode- Spektroskopsko određivanje sadržaja hlorofila ekstrakcijom etanolom u cilju rutinskoh praćenja kvaliteta vode

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Kvalitet vode – Ispitivanje usporavanja rasta morskih algi Skeletonema costatum i Phaeodactylum tricornutum

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Kvalitet vode — Izbor ispitivanja biorazgradivosti

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode – Tehnički izveštaj o upravljanju bar-kodovima silikatnih algi (diatioma)

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode – Tehnički izveštaj o rutinskom uzimanju uzoraka bentosnih silikatnih algi iz reka i jezera, prilagođenom za analize preko metabar-kodova

60.60 Standard objavljen

Karakterizacija procednih voda iz otpada i zemljišta u životnoj sredini koristeći reproduktivne i toksikološke gene Daphnia magne

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode — Uputstvo za rutinsko uzimanje uzoraka i pripremu preparata bentosnih silikatnih algi iz reka i jezera

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka ribe pomoću električne struje

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode — Uputstvo za praćenje vodenih makrofita u tekućim vodama

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode — Uputstvo za identifikaciju i utvrđivanje brojnosti bentosnih silikatnih algi iz reka i jezera

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Uputstvo za ocenjivanje hidromorfoloških karakteristika reka

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode – Uzorkovanje riba pomoću mreža sa setovima različitih veličina okaca

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Smernice za područje primene i izbor metode uzimanja uzoraka ribe

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Uputstvo za obezbeđenje kvaliteta bioloških i ekoloških ocenjivanja u vodenoj sredini

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Uputstvo za prebrojavanje fitoplanktona pomoću invertne mikroskopije (postupak po Utermolu)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Uputstvo za praćenje makrofita u jezerima

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode — Uputstvo za procenjivanje, uzorkovanje i laboratorijsku analizu fitobentosa u plitkoj tekućoj vodi

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda