Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Kvalitet zemljišta — Uzimanje uzoraka zemljišnih beskičmenjaka — Deo 2: Uzimanje uzoraka i ekstrakcija mikroartropoda (Collembola i Acarina)

40.60 Završetak javne rasprave

Kvalitet zemljišta — Uzimanje uzoraka zemljišnih beskičmenjaka — Deo 5: Uzimanje uzoraka zemljišta i izdvajanje makrobeskičmenjaka u zemljištu

40.60 Završetak javne rasprave

Kvalitet zemljišta - Prethodna obrada uzoraka za fizičko-hemijske analize

10.99 Novi projekat se prihvata

Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Smernice za prethodnu pripremu uzoraka

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Kvalitet zemljišta — Merenje stabilnosti zemljišnih agregata u vodi

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta — Parametri za geohemijsko modeliranje izluživanja i specijacije sastojaka u zemljištu i materijalima — Deo 1: Ekstrakcija amorfnih oksida gvožđa i hidroksida gvožđa askorbinskom kiselinom

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta — Parametri za geohemijsko modeliranje izluživanja i specijacije sastojaka u zemljištima i materijalima — Deo 2: Ekstrakcija kristalnih oksida gvožđa i hidroksida gvožđa ditionitom

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta — Parametri za geohemijsko modeliranje izluživanja i specijacije sastojaka u zemljištima i materijalima — Deo 3: Ekstrakcija oksida i hidroksida aluminijuma amonijum-oksalatom/oksalnom kiselinom

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta — Parametri za geohemijsko modeliranje izluživanja i specijacije sastojaka u zemljištima i materijalima — Deo 4: Ekstrakcija humusa iz čvrstih uzoraka

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta — Parametri za geohemijsko modeliranje izluživanja i specijacije sastojaka u zemljištima i materijalima — Deo 5: Ekstrakcija humusa iz vodenih uzoraka

60.60 Standard objavljen

Geotehničko istraživanje i ispitivanje – Identifikacija i klasifikacija tla – Deo 1: Identifikacija i opis

60.60 Standard objavljen

Geotehničko istraživanje i ispitivanje – Identifikacija i klasifikacija tla – Deo 2: Principi klasifikacije

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta – Uputstvo za izbor i procenu bioeseja za ekotoksikološku karakterizaciju zemljišta i materijala na bazi zemljišta

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta — Uputstvo o postupcima izluživanja za naknadna hemijska i ekotoksikološka ispitivanja zemljišta i zemljišnog materijala

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta – Postupci izluživanja u cilju hemijskog i ekotoksikološkog ispitivanja zemljišta i zemljišnog materijala – Deo 1: Ispitivanje šarže korišćenjem odnosa tečno/čvrsto od 2 l/kg suve materije

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta – Postupci izluživanja u cilju hemijskog i ekotoksikološkog ispitivanja zemljišta i zemljišnog materijala – Deo 2: Ispitivanje šarže korišćenjem odnosa tečno/čvrsto od 10 l/kg suve materije

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta – Postupci izluživanja u cilju hemijskog i ekotoksikološkog ispitivanja zemljišta i zemljišnog materijala – Deo 3: Ispitivanje u koloni sa uzvodnim tokom

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta – Postupci izluživanja u cilju hemijskog i ekotoksikološkog ispitivanja zemljišta i zemljišnog materijala – Deo 4: Uticaj pH na izluživanje sa početnim dodavanjem kiseline/baze

60.60 Standard objavljen