Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Kvalitet zemljišta – Kontakt-test za čvrste uzorke koristeći aktivnost dehidrogenaze Arthrobacter globiformis

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Kvalitet zemljišta — Uzimanje uzoraka zemljišnih beskičmenjaka — Deo 2: Uzimanje uzoraka i ekstrakcija mikroartropoda (Collembola i Acarina)

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Kvalitet zemljišta — Uzimanje uzoraka zemljišnih beskičmenjaka — Deo 5: Uzimanje uzoraka zemljišta i izdvajanje makrobeskičmenjaka u zemljištu

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Kvalitet zemljišta – Procena zastupljenosti izabranih sekvenci mikrobioloških gena kvantitativnim PCR iz DNK koji je direktno ekstrahovan iz zemljišta

10.99 Novi projekat se prihvata

Kvalitet zemljišta — Određivanje mikrobiološke raznovrsnosti zemljišta — Deo 1: Metoda pomoću analize fosfolipidnih masnih kiselina (PLFA) i fosfolipidnih etara lipida (PLEL)

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta – Određivanje mikrobiološke raznovrsnosti zemljišta – Deo 2: Metoda pomoću analize fosfolipidnih masnih kiselina (PLFA) uz primenu obične PLFA metode ekstrakcije

60.60 Standard objavljen

Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje nečistoća i kamena

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet zemljišta — Metoda direktne ekstrakcije DNK iz uzoraka zemljišta

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta - Uputstvo za laboratorijsko ispitivanje biorazgradivosti organskih hemijskih materija u zemljištu pod aerobnim uslovima

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta – Inhibicija razmnožavanja Collembola (Folsomia candida) zagađujućim materijama u zemljištu

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta — Uticaji zagađivača na kišne gliste — Deo 1: Određivanje akutne toksičnosti na Eisenia fetida/Eisenia andrei

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta – Uticaji zagađivača na kišne gliste – Deo 2: Određivanje uticaja na razmnožavanje Eisenia fetida/Eisenia andrei i ostalih vrsta kišnih glista

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta — Uticaji zagađivača na kišne gliste — Deo 3: Uputstvo za određivanje uticaja u poljskim uslovima

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta — Određivanje uticaja zagađivača na floru zemljišta — Deo 1: Metoda za merenje inhibicije rasta korena

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta — Određivanje uticaja zagađivača na zemljišnu floru — Deo 2: Uticaji zagađenog zemljišta na nicanje i rani rast viših biljaka

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta — Biološke metode — Određivanje azota mineralizacijom i nitrifikacijom u zemljištu i uticaj hemikalija na ove procese

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta-Laboratorijski inkubacioni sistemi za merenje mineralizacije organskih hemijskih materijau zemljištu pod aerobnim uslovima

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta — Određivanje zemljišne mikrobiološke biomase — Deo 1: Metoda respiracije inducirana supstratom

60.60 Standard objavljen