Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Zemljani radovi - Hemijska ispitivanja - Deo 1: Određivanje sadržaja organskih materija usled gubitka mase nakon sagorevanja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Karakterizacija muljeva — Dobra praksa korišćenja mulja za rekultivaciju zemljišta

60.60 Standard objavljen

Zemljani radovi – Ispitivanje poboljšanja tla – Deo 1: Ispitivanje pH vrednosti za određivanje zahtevane količine kreča za stabilizaciju tla (vreme početka vezivanja kreča LFP, optimalna krečna mešavina LMO)

60.60 Standard objavljen

Zemljani radovi – Ispitivanje poboljšanja tla – Deo 2: Ispitivanje za ocenu sklonosti suvog materijala da emituje prašinu

60.60 Standard objavljen

Karakterizacija procednih voda iz otpada i zemljišta u životnoj sredini koristeći reproduktivne i toksikološke gene Daphnia magne

60.60 Standard objavljen

Zemljani radovi – Deo 2: Klasifikacija materijala

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta – Uputstvo za ekotoksikološku karakterizaciju zemljišta i materijala na bazi zemljišta

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta – Smernice za određivanje nultog stanja

60.60 Standard objavljen

Industrija nafte i prirodnog gasa – Posebni zahtevi za konstrukcije platformi na vodi – Deo 4: Razmatranja pri projektovanju temelja i geotehničkih radova

60.60 Standard objavljen

PKS B067 Saznaj više

60.60 Standard objavljen

ISO/TC 190/SC 7 Saznaj više

60.60 Standard objavljen

ISO/TC 190/SC 4 Saznaj više

60.60 Standard objavljen

ISO/TC 190/SC 7 Saznaj više

60.60 Standard objavljen

ISO/TC 190/SC 7 Saznaj više

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

ISO/TC 190/SC 7 Saznaj više