Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 13.140

Akustika – Određivanje izloženosti buci u radnoj okolini – Inženjerska metoda

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Akustika – Statistička distribucija pragova sluha u odnosu na godine i pol – Amandman 1: Korekcija vrednosti parametara za procenu distribucije praga sluha (ISO 7029:2017/DAM 1:2023)

40.60 Završetak javne rasprave

Akustika — Opis, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini — Deo 3: Objektivna metoda za merenje izkazivanja impulsivnih zvukova i za podešavanje L Aeq

30.60 Završetak izjašnjavanja o nacrtu komisije standarda

Elektroakustika – Specifikacije za lične merače izloženosti zvuku

10.99 Novi projekat se prihvata

Elektroakustika – Specifikacije za lične merače izloženosti zvuku – Izmena 2

60.60 Standard objavljen

Akustika – Preporučena praksa za konstruisanje tihih radnih mesta u okolini mašina – Deo 1: Strategije kontrole buke

60.60 Standard objavljen

Akustika – Preporučena praksa za konstruisanje tihih radnih mesta u okolini mašina – Deo 2: Mere kontrole buke

60.60 Standard objavljen

Akustika - Preporučena praksa za konstruisanje tihih radnih mesta u okolini mašina - Deo 3: Prostiranje zvuka i predviđanje buke u radnim prostorijama

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Akustika - Određivanje zvučne imisije izvora zvuka smeštenih blizu uha -- Deo 1: Tehnika upotrebom mikrofona u ljudskom uhu (tehnika MIRE)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Akustika – Određivanje zvučne imisije izvora zvuka smeštenih blizu uha – Deo 2: Tehnika u kojoj se koristi lutka

60.60 Standard objavljen

Akustika - Merenje i parametarski opis krivih prostorne raspodele zvuka u radnim prostorijama za ocenu njihovih akustičkih svojstava

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Akustika – Buka sa strelišta – Deo 6: Merenje zvučnog pritiska u blizini izvora za određivanje izloženosti zvuku

60.60 Standard objavljen

Akustika - Smernice za kontrolu buke u kancelarijama i radionicama pomoću akustičnih ekrana

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Mašine za šumarstvo – Pravilo za ispitivanje buke prenosivih, ručno upravljanih mašina pogonjenih motorom sa unutrašnjim sagorevanjem – Inženjerska metoda (stepen tačnosti 2)

60.60 Standard objavljen

Akustika – Referentna nula za kalibraciju audiometrijske opreme – Deo 1: Referentni ekvivalentni prag nivoa zvučnog pritiska za čiste tonove i supraauralne slušalice

60.60 Standard objavljen

Akustika – Referentna nula za kalibriraciju audiometrijske opreme – Deo 2: Referentni ekvivalentni prag nivoa zvučnog pritiska za čiste tonove i umetnute slušalice

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Akustika – Referentna nula za kalibraciju audiometrijske opreme – Deo 3: Referentni ekvivalentni prag nivoa vibracione sile za čiste tonove i koštane vibratore

60.60 Standard objavljen

Akustika – Referentna nula za kalibraciju audiometrijske opreme – Deo 4: Referentni nivoi za uskopojasnu maskirajuću buku

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda