Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 13.160

Reakcija ljudi na vibracije – Uputstvo i terminologija za instrumente i opremu za ocenjivanje dnevne izloženosti vibracijama na radnom mestu u skladu sa zahtevima za zdravlje i bezbednost

60.60 Standard objavljen

Mehaničke vibracije i udari — Merenje i vrednovanje jednog udara prenesenog od ručne i ručno vođene mašine do sistema šaka–ruka

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Vibracije šaka–ruka – Uputstvo za smanjenje opasnosti od vibracija – Deo 2: Mere za upravljanje vibracijama na radnom mestu

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Mehaničke vibracije – Uputstvo o uticaju vibracija na zdravlje ljudskog tela

60.60 Standard objavljen

Vibracije celog tela - Smernice za smanjenje opasnosti od vibracija - Deo 1:Inženjerske metode pomoću projektovanja mašina

60.60 Standard objavljen

Vibracije celog tela - Uputstva za smanjenje opasnosti od vibracija - Deo 2:Upravljanje merenjem na radnom mestu

60.60 Standard objavljen

Mehaničke vibracije – Uputstvo za ocenunjivanje izlaganja vibracijama koje se prenose na ruke, korišćenjem raspoloživih informacija, uključujući i one koje je dao proizvođač mašina

60.60 Standard objavljen

Mehaničke vibracije i udari — Vibracije koje se prenose na ruke — Uticaj sile na spoju ruke i mašine na vrednovanje izloženosti vibracijama

60.60 Standard objavljen

Smernice za bazu podataka o vibracijama kojima su izloženi ljudi

60.60 Standard objavljen

Materijali dobijeni od pneumatika nakon završetka životnog ciklusa –- Granulati od gume - Određivanje sadržaja tekstilnih vlakana vizuelnim indeksom (kvalitativna metoda)

60.60 Standard objavljen

Materijali dobijeni od pneumatika nakon završetka životnog ciklusa (ELT) –- Miris ELT granulata - Poreklo i mogućnosti remedijacije

60.60 Standard objavljen

Mašine za zemljane radove — Uputstva za ocenu izloženosti vibracijama celokupnog tela rukovaoca koji se nalazi na mašini — Upotreba usklađenih podataka koje su izmerile međunarodne institucije, organizacije i proizvođači

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Mehaničke vibracije - Ispitivanje pokretnih mašina da bi se utvrdila vrednost emisije vibracija

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Mehaničke vibracije - Deklaracija i verifikacija vrednosti emisije vibracija

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Bezbednost vozila za unutrašnji transport — Metode ispitivanja za merenje vibracija

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Mehaničke vibracije - Vozila za unutrašnji transport - Laboratorijsko vrednovanje i specifikacija mehaničkih vibracija sedišta rukovaoca

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Mehaničke vibracije - Merenje i izračunavanje profesionalnog izlaganja celog tela vibracijama sa uticajem na zdravlje - Praktično uputstvo

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Mehaničke vibracije – Metoda laboratorijskog vrednovanja vibracija na sedištima vozila – Deo 1: Osnovni zahtevi

60.60 Standard objavljen