Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 13.200

Vazduhoplovstvo - Rotokopter za operacije spasavanja - Zahtevi, ispitivanje i obeležavanje

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Bezbednost i otpornost- Krizni menadžment- Koncept, principi i okvir

40.60 Završetak javne rasprave

Inteligentni transportni sistemi – E-bezbednost – Zahtevi za rad panevropskih elektronskih hitnih poziva

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

Sistemi za zadržavanje na putevima – Deo 10: Metode ocenjivanja i projektne smernice za prelaze, vezu terminala i ublaživača udara – Prelazi

60.60 Standard objavljen

Z226/PKS 1 Saznaj više

Sistemi za zadržavanje na putevima – Sistemi za zadržavanje pešaka – Zaštitne ograde na objektima za pešake

60.60 Standard objavljen

Z226/PKS 1 Saznaj više

Sistemi za zadržavanje na putevima – Deo 9: Ispitivanje udarom i metode ispitivanja za pokretne delove ograde

60.60 Standard objavljen

Z226/PKS 1 Saznaj više

CBRN — Ocena ranjivosti i zaštita ljudi izloženih riziku

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Sistemi za zadržavanje na putevima — Sistemi za zadržavanje motocikala na putevima koji smanjuju posledicu udara motocikliste prilikom sudara sa zaštitnom ogradom

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Z226/PKS 1 Saznaj više

Inteligentni transportni sistemi – Opcioni dodatni podaci za e-Call – Koncept podataka povezanih sa brojem mobilnog telefona

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Inteligentni transportni sistemi – E-bezbednost – Arhitektura informacionog sistema podrške koja se aktivira prilikom pojave incidenta (ISIS)

60.60 Standard objavljen

Sistemi za zadržavanje na putevima — Deo 2: Osobine klasa, kriterijumi prihvatljivosti ispitivanja na udar i metode ispitivanja zaštitnih ograda, uključujući zaštitne ograde na objektima za vozila

60.60 Standard objavljen

Z226/PKS 1 Saznaj više

Sistemi za zadržavanje na putevima — Deo 3: Osobine klasa, kriterijumi prihvatljivosti ispitivanja na udar i metode ispitivanja ublaživača udara

60.60 Standard objavljen

Z226/PKS 1 Saznaj više

Sistemi za zadržavanje na putevima — Deo 5: Zahtevi za proizvod i ocena usaglašenosti sistema za zadržavanje vozila

60.60 Standard objavljen

Z226/PKS 1 Saznaj više

Elementi za identifikaciju proizvoda u istraživanju u hitnim situacijama

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Inteligentni transportni sistemi — E-bezbednost — Najmanji skup podataka za eCall

60.60 Standard objavljen

Inteligentni transportni sistemi – E-bezbednost – Zahtevi visokog nivoa za aplikaciju elektronskih hitnih poziva (HLAP) korišćenjem povezanosti mreža GSM/UMTS

60.60 Standard objavljen

Inteligentni transportni sistemi – E-bezbednost – Zahtevi za rad panevropskih elektronskih hitnih poziva

60.60 Standard objavljen

Sistemi za zadržavanje na putevima — Postupak validacije i verifikacije u slučaju primene virtuelnog ispitivanja koje se koristi kod ispitivanja sudara vozila za ispitivanja sistema za zadržavanje

60.60 Standard objavljen

Z226/PKS 1 Saznaj više