Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Pribor za sveće - Specifikacija za bezbednost od požara i obeležavanje u vezi sa bezbednosti proizvoda

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Konektori za električnu i elektronsku opremu – Ispitivanja i merenja –Deo 99-003: Redosled ispitivanja izdržljivosti – Ispitivanje 99c: Redosled ispitivanja uravnoteženih jednoparičnih konektora koji se ne spajaju pod električnim opterećenjem

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Ispitivanje opasnosti od požara — Deo 2-10: Metode ispitivanja užarenom/vrelom žicom — Aparatura sa užarenom žicom i opšti postupak ispitivanja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Ispitivanje opasnosti od požara — Deo 2-11: Metode ispitivanja užarenom/vrelom žicom — Metoda ispitivanja gorivosti gotovih proizvoda užarenom žicom pomoću plamena (GWEPT)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Ispitivanje opasnosti od požara — Deo 2-12: Metode ispitivanja užarenom/vrelom žicom — Metoda ispitivanja indeksa plamsavosti materijala užarenom žicom (GWFI)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Ispitivanje opasnosti od požara — Deo 2-13: Metode ispitivanja užarenom/vrelom žicom — Metoda ispitivanja temperature paljenja materijala užarenom žicom (GWIT)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Opšte metode ispitivanja kablova u uslovima gorenja - Merenje oslobođene toplote i stvorenog dima na kablovima za vreme ispitivanja širenja plamena - Deo 2-1: Procedura za klasifikaciju u Euroklasama C i D

40.60 Završetak javne rasprave

Opšte metode ispitivanja kablova u uslovima gorenja - Merenje oslobođene toplote i stvorenog dima na kablovima za vreme ispitivanja širenja plamena - Deo 2-2: Procedura za klasifikaciju u Euroklasi B

40.60 Završetak javne rasprave

Ispitivanje opasnosti od požara - Deo11-11: Ispitni plamenovi - Određivanje karakterističnog toplotnog fluksa za paljenje bez kontakta sa izvorom plamena

40.60 Završetak javne rasprave

Ispitivanje opasnosti od požara – Deo 7-2: Toksičnost požarnog otpada – Pregled i značaj metoda ispitivanja

40.60 Završetak javne rasprave

Ispitivanje opasnosti od požara — Deo 9-2: Površinsko širenje plamena — Pregled i značaj metoda ispitivanja

40.60 Završetak javne rasprave

Energetski kablovi 0,6/1,0 kV sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar, za upotrebu u elektranama i sličnim postrojenjima

40.60 Završetak javne rasprave

Plastične mase – Nastajanje dima – Deo 2: Određivanje optičke gustine ispitivanjem u jednokomornom aparatu

10.99 Novi projekat se prihvata

Ispitivanje reakcije na požar podnih obloga — Deo 1: Određivanje ponašanja pri gorenju korišćenjem izvora toplotnog zračenja

10.99 Novi projekat se prihvata

Z021/PKS U092 Saznaj više

Plastične mase- Određivanje ponašanja pri gorenju tankih fleksibilnih vertikalnih uzoraka pri kontaktu sa malim plamenom kao izvorom paljenja

10.99 Novi projekat se prihvata

Prevencija i zaštita od eksplozije i požara kofičastih elevatora

60.60 Standard objavljen

Metode ispitivanja za karakterizaciju čvrstih matriksa u životnoj sredini – Uputstvo za ispitivanje tačke paljenja

60.60 Standard objavljen

Električni kablovi — Proširena primena rezultata ispitivanja reagovanja na požar

60.60 Standard objavljen