Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Izveštaji o proširenoj primeni požarnih performansi građevinskih proizvoda i elemenata

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Z021/PKS U092 Saznaj više

Evrokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Deo 1-2: Opšta dejstva - Dejstvo na konstrukcije izložene požaru

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-1,8 Saznaj više

Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 1-2: Opšta pravila — Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 9 — Projektovanje aluminijumskih konstrukcija —Deo 1-2: Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Metode ispitivanja za određivanje doprinosa otpornosti konstrukcijskih elemenata na požar – Deo 7: Zaštita primenjena na drvene elemente

40.60 Završetak javne rasprave

Z021/PKS U092 Saznaj više

Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i elemenata zgrade — Deo 3: Klasifikacija na osnovu podataka dobijenih iz ispitivanja otpornosti na požar proizvoda i elemenata koji se koriste u servisnim instalacijama zgrada: kanali i klapne otporni na požar i/ili energetski, upravljački i komunikacioni kablovi

40.60 Završetak javne rasprave

Z021/PKS U092 Saznaj više

Ispitivanja otpornosti na požar nenosećih konstrukcija – Deo 6: Barijere sa šupljinama

40.60 Završetak javne rasprave

Z021/PKS U092 Saznaj više

Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar — Deo 10: Klapne za kontrolu dima

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Z021/PKS U092 Saznaj više

Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar — Deo 14: Delimične zaptivne ispune

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

Z021/PKS U092 Saznaj više

Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar — Deo 15: 1-, 2-, 3-strani kanali

40.60 Završetak javne rasprave

Z021/PKS U092 Saznaj više

Ispitivanje otpornosti servisnih instalacija na požar – Deo 3: Zaptivne ispune - Izmena 1

40.60 Završetak javne rasprave

Z021/PKS U092 Saznaj više

Ispitivanje otpornosti servisnih instalacija na požar — Deo 8: Kanali za ekstrakciju dima

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Z021/PKS U092 Saznaj više

Ispitivanje otpornosti na požar servisnih instalacija — Deo 9: Kanali za ekstrakciju dima iz jednog požarnog sektora

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Z021/PKS U092 Saznaj više

Obloge — Određivanje poboljšanja nivoa zaštite od požara

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

Z021/PKS U092 Saznaj više

Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili propuštanja dima kroz vrata, sklopove za zatvaranje i prozore koji se mogu otvarati, uključujući njihove građevinske okove — Deo 2: Otpornost čeličnih okretnih vrata na požar

40.60 Završetak javne rasprave

Z021/PKS U092 Saznaj više

Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili propuštanja dima kroz vrata, sklopove za zatvaranje i prozore koji se mogu otvarati, uključujući njihove građevinske okove — Deo 3: Otpornost staklenih okretnih vrata na požar

40.60 Završetak javne rasprave

Z021/PKS U092 Saznaj više

Evrokod 4 — Projektovanje spregnutih konstrukcija od čelika i betona — Deo 1-2: Opšta pravila — Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 5 - Projektovanje drvenih konstrukcija - Deo 1-2: Opšte - Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara

40.60 Završetak javne rasprave

U250-5,6 Saznaj više