Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Sistemi za vođenje kablova (CMS) koji se koriste za podupiranje kablova otpornih na požar

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i elemenata zgrade — Deo 2: Klasifikacija na osnovu podataka dobijenih ispitivanjem otpornosti na požar, izuzimajući opremu za ventilaciju

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Z021/PKS U092 Saznaj više

Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i elemenata zgrade – Deo 6: Klasifikacija na osnovu podataka dobijenih ispitivanjem reakcije na požar energetskih, upravljačkih i komunikacionih kablova - Izmena 1

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Z021/PKS U092 Saznaj više

Izveštaji o proširenoj primeni požarnih performansi građevinskih proizvoda i elemenata

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Z021/PKS U092 Saznaj više

Proširena primena rezultata ispitivanja o trajnosti samozatvaranja za otpornost na požar i/ili propuštanje dima kroz vrata i prozore koji se mogu otvarati - Deo 2: Trajnost samozatvaranja čeličnih roletni

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Z021/PKS U092 Saznaj više

Proširena primena rezultata ispitivanja trajnosti samozatvaranja za požarnu otpornost i/ili kontrolu dima za vrata i prozore koji se mogu otvarati - Deo 5: Trajnost samozatvarajućih drvenih okretnih vrata

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Z021/PKS U092 Saznaj više

Evrokod 9 — Projektovanje aluminijumskih konstrukcija —Deo 1-2: Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Ispitivanja otpornosti na požar nenosećih konstrukcija – Deo 6: Barijere sa šupljinama

40.60 Završetak javne rasprave

Z021/PKS U092 Saznaj više

Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar — Deo 12: Zidani noseći zidovi

40.60 Završetak javne rasprave

Z021/PKS U092 Saznaj više

Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili propuštanja dima kroz vrata, sklopove za zatvaranje i prozore koji se mogu otvarati, uključujući njihove građevinske okove — Deo 2: Otpornost čeličnih okretnih vrata na požar

40.60 Završetak javne rasprave

Z021/PKS U092 Saznaj više

Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili propuštanja dima kroz vrata, sklopove za zatvaranje i prozore koji se mogu otvarati, uključujući njihove građevinske okove — Deo 3: Otpornost staklenih okretnih vrata na požar

40.60 Završetak javne rasprave

Z021/PKS U092 Saznaj više

Fleksibilne trake za izolaciju - Podloge za preklopne krovne pokrivače i zidove - Uputstva za montažu i pričvršćivanje pri ispitivanjima reakcije na požar

40.60 Završetak javne rasprave

Evrokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Deo 1-2: Opšta dejstva - Dejstvo na konstrukcije izložene požaru

40.60 Završetak javne rasprave

U250-1,8 Saznaj više

Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 1-2: Opšta pravila — Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara

40.60 Završetak javne rasprave

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 6 - Projektovanje zidanih konstrukcija -- Deo 1-2: Opšta pravila - Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara

40.60 Završetak javne rasprave

U250-5,6 Saznaj više

Proizvodi za toplotnu izolaciju — Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) — Dobrovoljna sertifikacija sirovina

60.60 Standard objavljen

Metode ispitivanja izlaganja krovova dejstvu požara spolja

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Z021/PKS U092 Saznaj više

Uputstvo za direktnu i proširenu primenu

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Z021/PKS U092 Saznaj više