Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Ispitivanje opasnosti od požara — Deo 5-2: Efekti oštećenja od korozije usled delovanja proizvoda sagorevanja — Rezime i relevantnost metoda ispitivanja.

10.99 Novi projekat se prihvata

Sistemi za kontrolu dima i toplote - Deo 4: Ugrađeni sistemi za odvođenje dima i toplote (SHEVS)

60.60 Standard objavljen

Sistemi za kontrolu dima i toplote - Deo 5: Smernice za preporuke za rad i metode proračuna sistema za odvođenje dima i toplote

60.60 Standard objavljen

Uputstvo za izbor, primenu i upotrebu hvatača plamena

60.60 Standard objavljen

Sistemi za kontrolu dima i toplote – Deo 11: Ventilacioni sistemi sa horizontalnim dotokom vazduha namenjeni za zatvorene parking garaže

60.60 Standard objavljen

Sistemi za kontrolu dima i toplote - Deo 1: Specifikacije za dimne barijere

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Sistemi za kontrolu dima i toplote - Deo 10: Napajanja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Sistemi za kontrolu dima i toplote - Deo 10: Napajanja - Ispravka

60.60 Standard objavljen

Sistemi za kontrolu dima i toplote – Deo 13: Sistemi sa natpritiskom – Projektovanje i metoda izračunavanja, ugradnja, ispitivanje prihvatljivosti, redovno ispitivanje i održavanje

60.60 Standard objavljen

Sistemi za kontrolu dima i toplote – Deo 2: Ventilatori za prirodno odvođenje dima i toplote

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Sistemi za kontrolu dima i toplote — Deo 3: Specifikacije ventilatora za prinudno odvođenje dima i toplote

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Sistemi za kontrolu dima i toplote – Deo 6: Specifikacije sistema za natpritisak – Setovi

60.60 Standard objavljen

Sistemi za kontrolu dima i toplote - Deo 7:Kanali za odimljavanje

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Sistemi za kontrolu dima i toplote- Deo 8:Klapne za kontrolu dima

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Metode ispitivanja za određivanje doprinosa otpornosti konstrukcijskih elemenata na požar — Deo 2: Vertikalne zaštitne membrane

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Z021/PKS U092 Saznaj više

Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar – Deo 2: Klapne otporne na požar

60.60 Standard objavljen

Z021/PKS U092 Saznaj više

Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar — Deo 4: Zaptivke linearnih spojeva

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Z021/PKS U092 Saznaj više

Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar – Deo 5: Kombinovane zaptivne ispune

60.60 Standard objavljen

Z021/PKS U092 Saznaj više