Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 13.280

Osnovni znak za jonizujuće zračenje

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Instrumenti za zaštitu od zračenja – Instalisani sklopovi za nadgledanje površinske kontaminacije osoblja

40.60 Završetak javne rasprave

Određivanje jačine RF polja, gustine snage i SAR u blizini radiokomunikacionih baznih stanica radi procene izloženosti ljudi - Izmena 1

40.60 Završetak javne rasprave

Instrumenti za zaštitu od zračenja – Personalni alarmni detektori zračenja zasnovani na spektroskopiji, koji se koriste za detekciju i identifikaciju nezakonite trgovine radioaktivnim materijalom

40.60 Završetak javne rasprave

Instrumenti za zaštitu od zračenja – Detektor zračenja u vidu ranca (BRD) za detekciju i identifikaciju nezakonite trgovine radioaktivnim materijalom

40.60 Završetak javne rasprave

Zaštita od zračenja – Kriterijumi i granice performansi za periodično vrednovanje usluga dozimetrije

40.60 Završetak javne rasprave

Zaštita od zračenja – Kriterijumi performansi za laboratorije koje koriste analizu (CBMN) blokada citokineze mikronukleusa u perifernim krvnim limfocitima za biodozimetriju

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Zaštita od zračenja - Monitoring lica profesionalno izloženih riziku od unutrašnje kontaminacije radioaktivnim materijalom

40.60 Završetak javne rasprave

Zaštita od zračenja — Opšti zahtevi za ispitivanje osposobljenosti za in vivo radiobiotest

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

Dekontaminacija radioaktivno kontaminiranih površina — Ispitivanje sredstava za dekontaminaciju tekstila

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

Uređaji za radioterapiju – Koordinate, kretanja i skale

10.99 Novi projekat se prihvata

Zaštita od zračenja – Procedura za praćenje doze za očno sočivo, kožu i ekstremitete

10.99 Novi projekat se prihvata

Zaštita od zračenja - Karakteristike referentnog impulsnog zračenja - Deo 1: Fotonsko zračenje

10.99 Novi projekat se prihvata

Vrednovanje performansi kontinualnih monitora vazduha – Deo 1: Monitori vazduha zasnovani na tehnikama akumulacije u okviru postupka uzorkovanja

60.60 Standard objavljen

Vrednovanje performansi kontinualnih monitora vazduha – Deo 2: Monitori vazduha zasnovani na tehnikama protočnog uzorkovanja bez akumulacije

60.60 Standard objavljen

Zaštita od zračenja - Karakteristike referentnog impulsnog zračenja - Deo 1: Fotonsko zračenje

60.60 Standard objavljen

Instrumentacija zaštite od zračenja – Određivanje nesigurnosti merenja

60.60 Standard objavljen

Smernice komitetima za proizvode za pripremu standarda koji se odnose na izloženost ljudi elektromagnetskim poljima

60.60 Standard objavljen