Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Filtrirajući aparati sa napajanjem sa labavo pričvršćenom dodatnom opremom - Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Filtrirajući aparati sa napajanjem sa punom maskom, polumaskom ili četvrtmaskom - Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Nomenklatura komponenti

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Nezavisni izolacioni aparat za zaštitu organa za disanje na zatvoreni ciklus za evakuaciju (samospasilac) - Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje

40.60 Završetak javne rasprave

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Nezavisni izolacioni aparati na otvoreni ciklus sa komprimovanim vazduhom i sa kapuljačom, za upotrebu pri samospasavanju - Zahtevi, ispitivanje, označavanje

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Oprema za zaštitu organa za disanje – Komprimovani gasovi za izolacione aparate za disanje

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Filtri sa crevima za disanje (filtri koji se ne montiraju na masku) - Filtri za čestice, filtri za gas i kombinovani filtri - Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje

60.60 Standard objavljen

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Filtrirajući aparati na motorni pogon sa šlemom ili kapuljačom - Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje

60.60 Standard objavljen

Sredstva za zaštitu organa za disanje — Filtrirajući aparati na motorni pogon sa šlemom ili kapuljačom — Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje — Izmena 2

60.60 Standard objavljen

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Filtrirajući aparati sa duvaljkom sa punom maskom, polumaskom ili četvrtmaskom - Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje

60.60 Standard objavljen

Sredstva za zaštitu organa za disanje — Filtrirajući aparati sa duvaljkom sa punom maskom, polumaskom ili četvrtmaskom — Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje — Izmena 2

60.60 Standard objavljen

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja - Deo 1: Određivanje propuštanja prema unutrašnjosti i ukupnog propuštanja prema unutrašnjosti

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Metode ispitivanja – Deo 2: Ispitivanja praktičnih performansi

60.60 Standard objavljen

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja - Deo 3: Određivanje otpora pri disanju

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja - Deo 4: Ispitivanja pomoću plamena

60.60 Standard objavljen

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja - Deo 5: Klimatski uslovi

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja - Deo 6: Određivanje sadržaja ugljen-dioksida u udahnutom vazduhu

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Metode ispitivanja – Deo 7: Određivanje propustljivosti filtera za čestice

60.60 Standard objavljen