Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Elektroakustika – Slušna pomagala – Deo 0: Merenje karakteristika performansi slušnih pomagala

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Podvodna akustika – Kalibracija prijemnika vektora akustičnih talasa u opsegu frekvencija od 5 Hz do 10 kHz

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Elektromedicinski uređaji – Deo 2-37: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse ultrazvučnih dijagnostičkih i monitorskih medicinskih uređaja

40.60 Završetak javne rasprave

Ultrazvuk – Hidrofoni – Deo 2: Kalibrisanje za ultrazvučna polja

40.60 Završetak javne rasprave

Ultrazvuk – Elastrografija smičućih talasa (S-talasa)– Deo 1: Specifikacija za korisnički interfejs

40.60 Završetak javne rasprave

Elektromedicinski uređaji – Deo 2-62: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse uređaja za terapiju ultrazvukom visokog intenziteta (HITU)

10.99 Novi projekat se prihvata

Elektromedicinski uređaji – Deo 2-66: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse slušnih instrumenata i sistema slušnih instrumenata

20.60 Završetak rada na prednacrtu standarda

Elektroakustika – Audiometrijski uređaji i oprema – Deo 5: Instrumenti za merenje slušne akustičke impedanse/admitanse uha

10.99 Novi projekat se prihvata

Elektroakustika – Audiometrijski uređaji i oprema – Deo 7: Instrumenti za merenje slušnog odziva moždanog stabla

10.99 Novi projekat se prihvata

Elektroakustika – Merni mikrofoni – Deo 2: Primarna metoda za kalibrisanje pritiska laboratorijskih standardnih mikrofona na osnovu metode reciprociteta

10.99 Novi projekat se prihvata

Elektroakustika – Merenje mikrofona – Deo 9: Specifikacije za „transfer standard“ mikrofone

10.99 Novi projekat se prihvata

Elektroakustika – Specifikacije za lične merače izloženosti zvuku

10.99 Novi projekat se prihvata

Ultrazvuk – Hirurški sistemi – Merenje i deklarisanje osnovnih izlaznih karakteristika

10.99 Novi projekat se prihvata

Ultrazvuk – Opis karakteristika polja – Metode ispitivanja za određivanje termičkih i mehaničkih pokazatelja i akustičnih intenziteta koji se odnose na ultrazvučna polja za medicinsku dijagnostiku

10.99 Novi projekat se prihvata

Elektroakustika – Modularna instrumentacija za akustična merenja

10.99 Novi projekat se prihvata

Ultrazvuk – Merenje biološki relevantnog porasta temperature izazvanog ultrazvučnim medicinskim uređajima

10.99 Novi projekat se prihvata

Ultrazvuk — Opis karakteristika polja — Procena izlaganja in situ ultrazvučnim zracima ograničenih amplituda

60.60 Standard objavljen

Oprema za audio-sisteme: Naglavne i ušne slušalice za prenosive audio-uređaje — Metodologija merenja najvećeg nivoa zvučnog pritiska — Deo 1: Opšta metoda za „opremu u kompletu”

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda