Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 17.220

Superprovodnost – Deo 23: Merenje odnosa zaostale otpornosti – Odnos zaostale otpornosti Nb superprovodnika sa šupljinama

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Razmena podataka o merenju električne energije – DLMS/COSEM skup – Deo 6-1: Sistem za identifikaciju objekata (OBIS)

40.60 Završetak javne rasprave

Anehoične komore - Deo 1: Merenje slabljenja oklapanja

60.60 Standard objavljen

Metode merenja struje dodira i struje zaštitnog provodnika

60.60 Standard objavljen

Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost — Deo 1: Opšti zahtevi

60.60 Standard objavljen

Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost — Deo 2-1: Posebni zahtevi — Ispitne konfiguracije, radni uslovi i kriterijumi za kvalitet rada osetljivih uređaja za ispitivanje i merenje za primene bez EMC zaštite

60.60 Standard objavljen

Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost — Deo 2-2: Posebni zahtevi — Ispitne konfiguracije, radni uslovi i kriterijumi za kvalitet rada prenosivih uređaja za ispitivanje, merenje i nadgledanje, koji se koriste u niskonaponskim distributivnim mrežama

60.60 Standard objavljen

Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost — Deo 2-3: Posebni zahtevi — Ispitne konfiguracije, radni uslovi i kriterijumi za performanse za pretvarače sa integrisanim ili daljinskim kondicioniranjem signala

60.60 Standard objavljen

Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost — Deo 2-4: Posebni zahtevi — Ispitne konfiguracije, radni uslovi i kriterijumi za performanse za uređaje za nadgledanje izolacije prema IEC 61557-8 i za opremu za lociranje neispravnosti izolacije prema IEC 61557-9

60.60 Standard objavljen

Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost — Deo 2-5: Posebni zahtevi — Ispitne konfiguracije, radni uslovi i kriterijumi za performanse za uređaje za spoljnu upotrebu sa interfejsima industrijske sabirnice prema IEC 61784-1, CP 3/2

60.60 Standard objavljen

Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsku upotrebu — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost — Deo 2-6: Posebni zahtevi — Medicinski uređaji i oprema za in vitro dijagnostiku (IVD)

60.60 Standard objavljen

Superprovodnost — Deo 1: Merenje kritične struje — Kritična istosmerna struja Nb-Ti kompozitnih superprovodnika

60.60 Standard objavljen

Superprovodnost — Deo 13: Merenje gubitaka naizmenične struje — Magnetometarske metode za gubitke usled histerezisa Cu/Nb-Ti viševlaknastih kompozita

60.60 Standard objavljen

Superprovodnost — Deo 2: Merenje kritične struje — Kritična jednosmerna struja Nb3Sn kompozitnih superprovodnika

60.60 Standard objavljen

Superprovodnost ― Deo 21: Superprovodne žice ― Metode ispitivanja praktičnih superprovodnih žica ― Opšte karakteristike i uputstvo

60.60 Standard objavljen

Superprovodnost – Deo 22-1: Superprovodni elektronski uređaji – Opšte specifikacije za senzore i detektore

60.60 Standard objavljen

Superprovodnost — Deo 3: Merenje kritične struje — Kritična jednosmerna struja oksidnih superprovodnika Bi-2212 i Bi-2223 obloženih srebrnom legurom

60.60 Standard objavljen

Superprovodnost — Deo 8: Merenje gubitaka naizmenične struje — Merenje ukupnih gubitaka naizmenične struje superprovodnih žica okruglog oblika, koje su izložene transverzalnim magnetnim poljima naizmenične struje metodom kalema za prikupljanje pri temperaturi tečnog helijuma

60.60 Standard objavljen