Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Specifikacije za laminirani prešpan - Deo 2: Metode ispitivanja - Izmena 1

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Dielektrična svojstva i svojstva otpornosti čvrstih izolacionih materijala – Deo 3-2: Određivanje svojstava otpornosti (DC Metode) – Površinski otpor i površinska specifična otpornost

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Elektrostatika - Deo 4-6: Standardne metode ispitivanja za specifične primene - Traka za zglob ruke

40.60 Završetak javne rasprave

Elektrostatika - Deo 4-11: Standardne metode za specifične primene - Ispitivanja elektrostatičkih karakteristika kompozita IBC

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Elektrostatika-Deo 4-9:Standardne metode ispitivanja za specifične primene-Odeća

40.60 Završetak javne rasprave

Elektrostatika - Deo 5-1: Zaštita elektronskih uređaja od elektrostatičkih pojava – Opšti zahtevi

40.60 Završetak javne rasprave

Izmena 1 - Elektrostatika - Deo 6-1: Elektrostatička kontrola za zdravstvenu negu - Opšti zahtevi za objekte

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Dielektrična svojstva i svojstva otpornosti čvrstih izolacionih materijala – Deo 2-3: Određivanje relativne permitivnosti i faktora dielektrične disipacije (AC metode) - Metoda kontaktnih elektroda za izolacione folije

40.60 Završetak javne rasprave

Dielektrična svojstva i svojstva otpornosti čvrstih izolacionih materijala – Deo 3-12: Određivanje svojstava otpornosti (DC metode) – Zapreminska otpornost i zapreminska specifična otpornost, metoda za livenje smola

40.60 Završetak javne rasprave

Merenje unutrašnjeg električnog polja u izolacionim materijalima - Metoda širenja talasa pritiska

40.60 Završetak javne rasprave

Električni izolacioni materijali - Svojstva termičke izdržljivosti - Deo 2: Određivanje svojstava termičke izdržljivosti električnih izolacionih materijala - Izbor kriterijuma za ispitivanje - Izmena 1

10.99 Novi projekat se prihvata

Elektrostatika - Deo 2-3: Metode ispitivanja za određivanje otpornosti i specifične otpornosti čvrstih ravnih materijala koji se koriste za sprečavanje akumulacije elektrostatičkog naelektrisanja

10.99 Novi projekat se prihvata

Izolacioni materijali u elektrotehnici — Svojstva termičke izdržljivosti — Deo 1: Postupci starenja i ocenjivanja rezultata ispitivanja

10.99 Novi projekat se prihvata

Električni izolacioni materijali - Svojstva termičke izdržljivosti - Deo 4-1: Peći za ispitivanje starenja - Peći sa jednom komorom

10.99 Novi projekat se prihvata

Električni izolacioni materijali - Svojstva termičke izdržljivosti - Deo 4-2: Peći za ispitivanje starenja - Precizne peći za temperature do 300 °C

10.99 Novi projekat se prihvata

Električni izolacioni materijali - Svojstva termičke izdržljivosti - Deo 4-3: Peći za ispitivanje starenja - Peći sa više komora

10.99 Novi projekat se prihvata

Dielektrična čvrstoća izolacionih materijala — Metode ispitivanja — Deo 2: Dodatni zahtevi za ispitivanja jednosmernim naponom

10.99 Novi projekat se prihvata

Preporučene metode ispitivanja za određivanje relativne otpornosti izolacionih materijala prema proboju pri površinskim pražnjenjima

10.99 Novi projekat se prihvata