Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 21.020

Menadžment pouzdanošću – Deo 1: Omogućavanje pouzdanosti

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Metode za ubrzano ispitivanje proizvoda

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Sigurnost funkcionisanja proizvoda koji sadrže delove koji se ponovo koriste – Zahtevi za funkcionalnost i ispitivanja

40.60 Završetak javne rasprave

Menadžment zastarelošću - Deo 1: Proces, politika i plan

10.99 Novi projekat se prihvata

Međunarodni elektrotehnički rečnik - Deo 192: Pouzdanost

10.99 Novi projekat se prihvata

Menadžment sigurnošću funkcionisanja – Deo 1: Smernice za menadžment i primenu

60.60 Standard objavljen

Menadžment sigurnošću funkcionisanja - Deo 3-1: Uputstvo za primenu - Tehnike analize za sigurnost funkcionisanja - Uputstvo u vezi sa metodologijom

60.60 Standard objavljen

Menadžment sigurnošću funkcionisanja — Deo 3-12: Uputstvo za primenu — Integrisana logistička podrška

60.60 Standard objavljen

Menadžment sigurnošću funkcionisanja – Deo 3-3: Uputstvo za primenu – Troškovi životnog ciklusa

60.60 Standard objavljen

Pogodnost održavanja uređaja – Deo 2: Zahtevi i studije pogodnosti održavanja u fazi projektovanja i razvoja

60.60 Standard objavljen

Pogodnost održavanja uređaja – Deo 3: Verifikacija i prikupljanje, analiza i prikazivanje podataka

60.60 Standard objavljen

Pogodnost održavanja uređaja - Deo 5: Pogodnost za ispitivanja i dijagnostičko ispitivanje

60.60 Standard objavljen

Programi za porast pouzdanosti

60.60 Standard objavljen

Ispitivanje pouzdanosti — Ispitivanja usaglašenosti za konstantni tok otkaza i konstantni intenzitet otkaza

60.60 Standard objavljen

Selekcija pouzdanosti naprezanjem - Deo 1: Popravljive jedinke proizvedene u partijama

60.60 Standard objavljen

Primena tehnika Markova

60.60 Standard objavljen

Matematički izrazi za pouzdanost, raspoloživost, pogodnost održavanja i logističku podršku održavanju

60.60 Standard objavljen

Inženjering sigurnosti funkcionisanja komunikacione mreže

60.60 Standard objavljen