Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom, i odvodnjavanje i kanalizaciju pod pritiskom - Polietilen (PE) - Deo 4: Ventili za sisteme za snabdevanje vodom

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Industrijske armature – Čvrstoća kućišta – Deo 1: Tabelarni postupak za proračun tela čelične armature -Izmena 1

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Industrijske armature — Čvrstoća kućišta — Deo 4: Postupak za proračun tela armatura proizvedenih od metalnih materijala različitih od čelika - Izmena 1

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Industrijske armature – Zahtevi za metalne armature i njihovo ispitivanje kao dodatnog pribora pod pritiskom - Izmena 1

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Industrijske armature – Označavanje armatura od metala

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Cevi za daljinsko grejanje - Predizolovani, kruto spojeni cevovodi direktno ukopani u toplovodnu mrežu – Sklop čeličnih ventila za čelične kućne priključke, toplotno izolovanih poliuretanom i sa spoljašnjim omotačem od polietilena - Izmena 1

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Oprema i pribor za TNG – Specifikacija i ispitivanje ventila i fitinga za posude pod pritiskom za tečni naftni gas (TNG) Izmena 1

40.60 Završetak javne rasprave

Cevi za daljinsko grejanje – Dvocevni predizolovani sistemi za direktno ukopane toplovodne mreže – Deo 2: Fabrički sklopovi armature i ventila čeličnih radnih cevi, toplotne izolacije od poliuretana i spoljašnjeg omotača od polietilena

40.60 Završetak javne rasprave

Industrijske armature – Zahtevi za metalne armature i njihovo ispitivanje kao dodatnog pribora pod pritiskom

40.60 Završetak javne rasprave

Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Ventili za sisteme cevovoda od polietilena (PE) - Metoda ispitivanja nepropusnosti tokom i posle savijanja primenjenog na mehanizme u radu

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

Zaštita protiv zagađivanja vode za piće u cevovodima i opšti zahtevi za uređaje za sprečavanje zagađivanja povratnim tokom

40.60 Završetak javne rasprave

Industrijske armature - Funkcionalna sigurnost sigurnosnih ventila i aktuatora

40.60 Završetak javne rasprave

Cevi za daljinsko grejanje – Jednocevni predizolovani sistemi za direktno ukopane toplovodne mreže – Fabrički sklopovi armature čeličnih radnih cevi, toplotne izolacije od poliuretana i spoljašnjeg omotača od polietilena

40.60 Završetak javne rasprave

Cevi za daljinsko grejanje – Jednocevni predizolovani sistemi za direktno ukopane toplovodne mreže – Deo 1:Fabrički sklop čeličnog ventila za čelične radne cevi, toplotne izolacije od poliuretana i spoljašnjeg omotača od polietilena

40.60 Završetak javne rasprave

Cevi za daljinsko grejanje i hlađenje – Jednocevni predizolovani sistemi za direktno ukopane toplovodne mreže – Fabrički sklop čeličnog ventila za čelične radne cevi, toplotne izolacije od poliuretana i spoljašnjeg omotača od polietilena

40.60 Završetak javne rasprave

Industrijske armature – Spajanje obrtnih pokretača sa armaturom

40.60 Završetak javne rasprave

Industrijske armature – Spajanje zakretnih pokretača sa armaturom

40.60 Završetak javne rasprave

Termoplastične armature - Obrtni moment - Metoda ispitivanja

40.60 Završetak javne rasprave