Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Zavarivanje i srodni postupci - Lista provere uticaja na životnu sredinu

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Zdravlje i bezbednost pri zavarivanju i srodnim postupcima — Uzorkovanje čestica i gasova iz vazduha u zoni disanja operatera — Deo 1: Uzorkovanje čestica iz vazduha

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Zdravlje i bezbednost pri zavarivanju i srodnim postupcima - Uzorkovanje čestica i gasova iz vazduha u zoni disanja operatera - Deo 2: Uzorkovanje gasova

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Zaštitna odeća koja se upotrebljava prilikom zavarivanja i srodnih procesa

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Tvrdo lemljenje — Kvalifikacioni ispit lemioca i operatora lemljenja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala - Deo 6: Uputstva za primenu ISO 3834

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Elektromagnetno impulsno zavarivanje - Deo 3: Kvalifikacija operatera zavarivanja i pripremača za zavarivanje

40.60 Završetak javne rasprave

Osoblje koje vrši zavarivanje — Kvalifikaciono ispitivanje zavarivača za mehanizovano i automatsko zavarivanje metalnih materijala

40.60 Završetak javne rasprave

Tvrdo lemljenje - Specifikacija i kvalifikacija procedura za tvrdo leljenje metalnih materijala

40.60 Završetak javne rasprave

Kvalifikaciono ispitivanje zavarivača – Zavarivanje topljenjem

10.99 Novi projekat se prihvata

Zavarivanje — Parametri termičke obrade posle zavarivanja na čelicima

60.60 Standard objavljen

Zavarivanje — Uputstvo za sistem grupisanja metalnih materijala

60.60 Standard objavljen

Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala - Deo 6: Uputstva za primenu ISO 3834

60.60 Standard objavljen

Numeričke simulacije zavarivanja – Izvođenje i dokumentacija

60.60 Standard objavljen

Zavarivanje betonskog (armiranog ) čelika - Zavarljivost pripoja - Metode ispitivanja i zahtevi za izvođenje

60.60 Standard objavljen

Zavarivanje betonskog (armaturnog) čelika – Zavarljivost pripoja – Metode ispitivanja i zahtevi za izvođenje

60.60 Standard objavljen

Zavarivanje i srodni postupci - Lista provere uticaja na životnu sredinu

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Primene na železnici – Kolosek – Aluminotermijsko zavarivanje šina – Deo 2: Kvalifikacija zavarivača za postupak aluminotermijskog zavarivanja, sertifikacija izvođača radova i prijem zavara

60.60 Standard objavljen