Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Primene na železnici — Zavarivanje konstrukcija železničkih vozila i njihovih komponenata — Deo 1: Opšte napomene

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Vazduhoplovstvo - Mikrolučna oksidacija aluminijuma i legura aluminijuma

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Industrija nafte i prirodnog gasa -- Sistemi cevovodnog transporta - Zavarivanje cevovoda

40.60 Završetak javne rasprave

PKS B067 Saznaj više

Primene na železnici — Kolosek — Sučeono zavarivanje šina varničenjem — Deo 2: Sučeono zavarivanje novih šina od čelika kvaliteta R200, R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT i R400HT varničenjem pomoću mobilne mašine za zavarivanje na mestima izvan stacionarnog postrojenja za zavarivanje

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Zavarivanje i srodni postupci - Elektromagnetno impulsno zavarivanje - Deo 1: Zavarivačko znanje, terminologija i rečnik

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Zavarivanje i srodni postupci - Elektromagnetno impulsno zavarivanje - Deo 2: Projekat zavarenih spojeva

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Zavarivanje i srodni postupci - Elektromagnetno impulsno zavarivanje - Deo 3: Kvalifikacija operatera zavarivanja i pripremača za zavarivanje

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Zavarivanje i srodni postupci - Elektromagnetno impulsno zavarivanje - Deo 4: Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Zavarivanje i srodni postupci - Elektromagnetno impulsno zavarivanje - Deo 5: Zahtevi za kvalitet i pregled

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Zavarivanje - Opšte tolerancije za zavarene konstrukcije - Dimenzije za dužine i uglove - Oblik i položaj

40.60 Završetak javne rasprave

Elektrootporno zavarivanje — Procedura za tačkasto zavarivanje niskougljeničnih čelika sa prevlakom i bez nje

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja na bazi ispitivanja pre proizvodnje

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 11: Zavarivanje elektronskim snopom i laserom

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala – Kvalifikacija tehnologije zavarivanja – Deo 13: Čeono (elektrootporno sučeono) zavarivanje pritiskom i zavarivanje varničenjem

40.60 Završetak javne rasprave

Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 2: Elektrolučno zavarivanje aluminijuma i njegovih legura

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 5: Elektrolučno zavarivanje titana, cirkonijuma i njihovih legura

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 6: Elektrolučno i gasno zavarivanje bakra i njegovih legura

40.60 Završetak javne rasprave

Zdravlje i bezbednost pri zavarivanju i srodnim postupcima — Providni paravani, trake i zakloni za elektrolučne postupke zavarivanja

40.60 Završetak javne rasprave