Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Oprema za elektrolučno zavarivanje – Deo 1: Izvori struje za zavarivanje – Izmena 12

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Oprema za elektrolučno zavarivanje-Deo 12:Spojne naprave za zavarivačke kablove

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Oprema za električno zavarivanje - Ocenjivanje zabrana koje se odnose na izlaganje ljudi elektromagnetskom polju (od 0 Hz do 300 GHz) - Deo 3: Oprema za otporno zavarivanje

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Oprema za gasno zavarivanje - Ručna oprema za gas za zavarivanje, zagrevanje i rezanje - Periodični pregled

40.60 Završetak javne rasprave

Oprema za gasno zavarivanje - Zahtevi za bezbednost za termoprocesnu opremu kod zavarivanja otvorenim plamenom kiseonika sa opremom za gasno zavarivanje sa otvorenim plamenom

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Grafički simboli za opremu za termičko rezanje - Izmena 1

40.60 Završetak javne rasprave

Oprema za elektrolučno zavarivanje – Deo 1: Izvori struje za zavarivanje

20.60 Završetak rada na prednacrtu standarda

Oprema za elektrolučno zavarivanje – Deo 10: Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

20.60 Završetak rada na prednacrtu standarda

Oprema za elektrolučno zavarivanje - Ocenjivanje opreme za elektrolučno zavarivanje koje se odnosi na zabranu izloženosti ljudi elektromagnetskim poljima (0 GHz - 300GHz) – Deo 2: Osnovni standard za opremu za elektrolučno zavarivanje

10.99 Novi projekat se prihvata

Zavarivanje - Kontrola prihvatljivosti mašina za zavarivanje elektronskim snopom- Deo 4: Merenje brzine zavarivanja

10.99 Novi projekat se prihvata

Zavarivanje – Kalibracija, verifikacija i validacija opreme koja se koristi pri zavarivanju, uključujući i pomoćne aktivnosti

10.99 Novi projekat se prihvata

Oprema za gasno zavarivanje — Merenje emitovane buke gorionika pri zavarivanju, rezanju, grejanju, tvrdom i mekom lemljenju — Metode merenja

60.60 Standard objavljen

Oprema za gasno zavarivanje – Merenje emitovane buke gorionika pri zavarivanju, rezanju, grejanju, tvrdom i mekom lemljenju – Metode merenja

60.60 Standard objavljen

Oprema za gasno zavarivanje – Industrijski ručni i mašinski gorionici za grejanje i lemljenje plamenom i srodne postupke

60.60 Standard objavljen

Oprema za gasno zavarivanje — Specifikacija za spajanje creva za zavarivanje, rezanje i srodne postupke

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Zavarivanje termoplastičnih masa — Mašine i oprema za zavarivanje vrelim gasom (uključujući zavarivanje ekstrudiranjem)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Mere zavarenih praznih kalemova

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Prorezi na limovima na mašinama za bradavičasto zavarivanje

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda