Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda – Metode ispitivanja nemetalnih abraziva za čišćenje mlazom – Deo 8: Određivanje hlorida rastvorljivih u vodi na terenu

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda - Ispitivanja u cilju ocenjivanja čistoće površine - Deo 15: Ekstrakcija rastvorljivih zagađivača za analizu ekstrakcijom kiseline

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda – Postupci pripreme površine – Deo 4: Nagrizanje kiselinom

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda - Vizuelno ocenjivanje čistoće površine - Deo 3: Stepeni pripreme zavarenih spojeva, ivica i drugih površina sa nedostacima

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda - Vizuelno ocenjivanje čistoće površine - Deo 1: Stepeni zarđalosti i stepeni pripreme čeličnih podloga bez prevlake i čeličnih podloga posle potpunog uklanjanja prethodnih prevlaka

10.99 Novi projekat se prihvata

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda - Ispitivanja u cilju ocenjivanja čistoće površine - Deo 5: Merenje hlorida na čeličnim površinama pripremljenim za nanošenje boje (otkrivanje jona metodom pomoću cevi)

10.99 Novi projekat se prihvata

Termičko raspršivanje – Priprema površina metalnih delova i komponenata za termičko raspršivanje

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda – Specifikacije za metalne abrazive za čišćenje mlazom – Deo 1: Opšti uvod i klasifikacija

60.60 Standard objavljen

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda – Specifikacije za metalne abrazive za čišćenje mlazom – Deo 2: Komadići (lom) tvrdog liva

60.60 Standard objavljen

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda – Specifikacije za metalne abrazive za čišćenje mlazom – Deo 3: Sačma i komadići (lom) od visokougljeničnog livenog čelika

60.60 Standard objavljen

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda – Specifikacije za metalne abrazive za čišćenje mlazom – Deo 4: Sačma od niskougljeničnog livenog čelika

60.60 Standard objavljen

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda – Specifikacije za metalne abrazive za čišćenje mlazom – Deo 5: Sečena čelična žica

60.60 Standard objavljen

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda – Metode ispitivanja metalnih abraziva za čišćenje mlazom – Deo 1: Uzimanje uzoraka

60.60 Standard objavljen

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda – Metode ispitivanja metalnih abraziva za čišćenje mlazom – Deo 2: Određivanje raspodele veličine čestica

60.60 Standard objavljen

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda – Metode ispitivanja metalnih abraziva za čišćenje mlazom – Deo 3: Određivanje tvrdoće

60.60 Standard objavljen

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda – Metode ispitivanja metalnih abraziva za čišćenje mlazom – Deo 4: Određivanje prividne gustine

60.60 Standard objavljen

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda – Metode ispitivanja metalnih abraziva za čišćenje mlazom – Deo 5: Određivanje procenta oštećenih čestica i mikrostrukture

60.60 Standard objavljen

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda – Metode ispitivanja metalnih abraziva za čišćenje mlazom – Deo 6: Određivanje stranih materija

60.60 Standard objavljen