Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Termičko raspršivanje - Određivanje brzine dodavanja materijala za raspršivanje u obliku praha u proizvodnoj sredini

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Termičko raspršivanje — Raspršivanje i stapanje legura koje sadrže topitelj

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Termičko raspršivanje — Preporuke za projektovanje konstrukcija komponenata sa prevlakama nanetim termičkim raspršivanjem

40.60 Završetak javne rasprave

Industrija nafte i prirodnog gasa – Mokri toplotnoizolacioni premazi za naftovode, dovodne cevi, opremu i sisteme pod morem

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

PKS B067 Saznaj više

Industrija nafte i prirodnog gasa – Mokri toplotnoizolacioni premazi za naftovode, dovodne cevi, opremu i sisteme pod morem

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

PKS B067 Saznaj više

Industrija nafte i prirodnog gasa – Mokri toplotnoizolacioni premazi za naftovode, dovodne cevi, opremu i sisteme pod morem

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

PKS B067 Saznaj više

Termičko raspršivanje — Žice, šipke i pletene žice za plameno i elektrolučno raspršivanje — Klasifikacija — Tehnički uslovi isporuke

40.60 Završetak javne rasprave

Metalne i druge neorganske prevlake - Elektrolitičko poliranje kao način poliranja i pasiviranja nerđajućeg čelika

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Metalne i druge neorganske prevlake — Pregled metoda merenja debljine

40.60 Završetak javne rasprave

Metalne i druge neorganske prevlake – Fosfatne konverzione prevlake na metalima

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Anodna oksidacija aluminijuma i njegovih legura – Merenje stepena direktne refleksije i ogledalskog sjaja prevlaka nanesenih anodnom oksidacijom pod uglovima od 20°, 45°, 60° ili 85°

40.00 Dopunjavanje i evidentiranje podataka o nacrtu standarda

Termičko raspršivanje — Prahovi — Deo 2: Poređenje performansi prevlaka i hemija raspršenog praha

10.99 Novi projekat se prihvata

Termičko raspršivanje — Zahtevi za bezbednost opreme za termičko raspršivanje — Deo 1: Opšti zahtevi

60.60 Standard objavljen

Termičko raspršivanje — Zahtevi za bezbednost opreme za termičko raspršivanje — Deo 3: Gorionici za termičko raspršivanje i njihove jedinice za spajanje i snabdevanje

60.60 Standard objavljen

Termičko raspršivanje – Zahtevi za bezbednost opreme za termičko raspršivanje – Deo 4: Snabdevanje gasovitim i tečnim gorivom

60.60 Standard objavljen

Termičko raspršivanje — Zahtevi za bezbednost opreme za termičko raspršivanje — Deo 5: Jedinice za dodavanje praha i žice

60.60 Standard objavljen

Termičko raspršivanje — Zahtevi za bezbednost opreme za termičko raspršivanje — Deo 6: Kabina za raspršivanje, sistem za rukovanje, skupljanje prašine, izduvni sistem i filter

60.60 Standard objavljen

Fotokataliza — Uslovi zračenja za ispitivanje fotokatalitičkih svojstava poluprovodničkih materijala i merenje tih uslova

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda