Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Čelična žica i proizvodi od žice - Prevlake od obojenih metala na čeličnoj žici - Deo 2: Prevlake od cinka ili legure cinka

40.60 Završetak javne rasprave

C017-2 Saznaj više

Metalne i druge neorganske prevlake — Pregled metoda merenja debljine

40.60 Završetak javne rasprave

Metalne i druge neorganske prevlake – Fosfatne konverzione prevlake na metalima

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Unutrašnje i/ili spoljašnje zaštitne prevlake za čelične cevi-Specifikacija za toplo pocinkovane prevlake primenjene u automatskim pogonima

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

C017-2 Saznaj više

Čelična žica i proizvodi od žice - Prevlake od obojenih metala na čeličnoj žici - Deo 1: Opšti principi

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

C017-2 Saznaj više

Čelična žica i proizvodi od žice — Prevlake od obojenih metala na čeličnoj žici — Deo 1: Opšti principi — Ispravka

60.60 Standard objavljen

C017-2 Saznaj više

Čelična žica i proizvodi od žice - Prevlake od obojenih metala na čeličnoj žici - Deo 2: Prevlake od cinka ili legure cinka

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

C017-2 Saznaj više

Čelična žica i proizvodi od žice - Prevlake od obojenih metala na čeličnoj žici - Deo 3: Prevlake od aluminijuma

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

C017-2 Saznaj više

Čelična žica i proizvodi od žice - Prevlake od obojenih metala na čeličnoj žici - Deo 4: Prevlake od kalaja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

C017-2 Saznaj više

Čelična žica i proizvodi od žice - Prevlake od obojenih metala na čeličnoj žici - Deo 5: Prevlake od nikla

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

C017-2 Saznaj više

Čelična žica i proizvodi od žice - Prevlake od obojenih metala na čeličnoj žici - Deo 6: Prevlake od bakra i legura bakra

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

C017-2 Saznaj više

Određivanje debljine i hemijskog sastava metalnih prevlaka na bazi cinka i aluminijuma — Rutinska metoda

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

C017-1 Saznaj više

Zaštita metala od korozije — Isprane i neisprane hromatne konverzione prevlake na aluminijumu i legurama aluminijuma

60.60 Standard objavljen

Metalne i druge neorganske prevlake – Metoda kvantitativnog merenja prianjanja prevlaka pri ispitivanju zatezanjem

60.60 Standard objavljen

Bakar i legure bakra – Metode ispitivanja za ocenjivanje zaštitnih kalajnih prevlaka na vučenoj bakarnoj žici kružnog poprečnog preseka za primenu u elektrotehnici

60.60 Standard objavljen

Zaštita metala od korozije — Neelektrolitičke prevlake ljuspi cinka na proizvodima (komponentama) od gvožđa i čelika

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Elektrolitičke prevlake — Elektrolitičke prevlake aluminijuma i legura aluminijuma sa dodatnom obradom — Zahtevi i metode ispitivanja

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Termičko raspršivanje — Kvalifikacija postupka u odnosu na vrstu komponente

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda