Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Metali na koje je prevlaka naneta sistemom namotaja — Metode ispitivanja — Deo 14: Kredanje (metoda po Helmenu)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Metali na koje je prevlaka naneta sistemom namotaja – Metode ispitivanja – Deo 1: Debljina filma

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

Metali na koje je prevlaka naneta sistemom namotaja — Metode ispitivanja — Deo 23: Otpornost na vlažne atmosfere koje sadrže sumpor-dioksid

40.60 Završetak javne rasprave

Kontinuirani postupak prevlačenja organskim prevlakama (prevlačenje traka u koturu) pljosnatih čeličnih proizvoda – Tehnički zahtevi za isporuku

60.60 Standard objavljen

C017-2 Saznaj više

Čelična žica i proizvodi od žice — Organske prevlake na čeličnoj žici — Deo 1: Opšta pravila

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

C017-2 Saznaj više

Čelična žica i proizvodi od žice — Organske prevlake na čeličnoj žici — Deo 2: PVC prevlake

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

C017-2 Saznaj više

Čelična žica i proizvodi od žice — Organske prevlake na čeličnoj žici — Deo 3: PE prevlake

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

C017-2 Saznaj više

Čelična žica i proizvodi od žice — Organske prevlake na čeličnoj žici — Deo 4: Poliesterske prevlake

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

C017-2 Saznaj više

Čelična žica i proizvodi od žice — Organske prevlake na čeličnoj žici — Deo 5: Poliamidne prevlake

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

C017-2 Saznaj više

Čelične cevi i spojni delovi za cevovode na kopnu i morskim platformama - Spoljašnje dvoslojne ekstruzione prevlake na bazi polietilena

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

C017-2 Saznaj više

Čelične cevi i spojni delovi za cevovode na kopnu i morskim platformama - Spoljašnje prevlake od poliuretana i modifikovanog poliuretana nanesene u tečnom stanju

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

C017-2 Saznaj više

Čelične cevi i spojni delovi za cevovode na kopnu i morskim platformama-Primenjeni topli bitumenozni materijali za spoljašnju prevlaku

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

C017-2 Saznaj više

Čelične cevi i spojni delovi za cevovode na kopnu i morskim platformama - Unutrašnja prevlaka za smanjenje trenja pri prenosu gasa koji ne uzrokuje koroziju

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

C017-2 Saznaj više

Čelične cevi i spojni delovi za cevovode na kopnu i morskim platformama - Unutrašnje i spoljašnje prevlake na bazi poliamidnog praha

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

C017-2 Saznaj više

Čelične cevi za cevovode na kopnu i morskim platformama - Unutrašnje tečne epoksidne obloge za zaštitu od korozije

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

C017-2 Saznaj više

Katodna zaštita - Spoljašnje organske prevlake za zaštitu od korozije ukopanih ili potopljenih čeličnih cevovoda koje se primenjuju zajedno sa katodnom zaštitom - Trake i materijali koji se skupljaju

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Boje i lakovi — Organske prevlake u prahu za proizvode od čelika sa prevlakom cinka nanetom toplim postupkom ili od šerardiziranog čelika za potrebe građevinarstva

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Metali na koje je prevlaka naneta sistemom namotaja – Metode ispitivanja – Deo 0: Opšti uvod

60.60 Standard objavljen