Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 27.015

Posebni zahtevi za rasklopnu opremu za promenu izvora napajanja (SSE)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Potrošnja električne energije automata za prodaju - Izmena

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Energetski efikasni sistemi — Jednostavan ekran za spoljne potrošače

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Energetski efikasni sistemimi – Pametne mreže - Sistemi menadžmenta energijom potrošača – Opšti zahtevi i arhitektura

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Sistemi menadžmenta energijom- Zahtevi sa uputstvom za korošćenje

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Energy management systems - Requirements with guidance for use - Amendment 1: Climate action changes (ISO 50001:2018/Amd 1:2024)

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Elektroinstalacioni pribor - Metodologija za određivanje klase energetske efikasnosti za elektroinstalacioni pribor - Izmena 1

10.99 Novi projekat se prihvata

Rasklopni aparati provodnika sa referentnim sistemom

10.99 Novi projekat se prihvata

Posebni zahtevi za sklopni uređaj za obrazovanje mrežnih ostrva

10.99 Novi projekat se prihvata

Standardna metoda za ocenu i unapređenje energetske efikasnosti postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

60.60 Standard objavljen

Obavezne šeme za energetsku efikasnost u Evropi — Pregled i analiza osnovnih karakteristika i mogućnosti za harmonizaciju

60.60 Standard objavljen

Energetska efikasnost i proračun ušteda, metode „odozgo prema dole” i „odozdo prema gore”

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Energetski pregledi – Deo 1: Opšti zahtevi

60.60 Standard objavljen

Energetski pregledi – Deo 2: Zgrade

60.60 Standard objavljen

Energetski pregledi – Deo 3: Procesi

60.60 Standard objavljen

Energetski pregledi – Deo 4: Transport

60.60 Standard objavljen

Energetski pregled — Deo 5: Kompetentnost vršilaca energetskih pregleda

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Mašine za izradu zanatskog i industrijskog sladoleda – Tehničke karakteristike i potrošnja energije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda