Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 27.015

Posebni zahtevi za rasklopnu opremu za promenu izvora napajanja (SSE)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Potrošnja električne energije automata za prodaju - Izmena

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Energetski efikasni sistemi — Jednostavan ekran za spoljne potrošače

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Energetski efikasni sistemimi – Pametne mreže - Sistemi menadžmenta energijom potrošača – Opšti zahtevi i arhitektura

10.99 Novi projekat se prihvata

Rasklopni aparati provodnika sa referentnim sistemom

10.99 Novi projekat se prihvata

Sistemi menadžmenta energijom- Zahtevi sa uputstvom za korošćenje

10.99 Novi projekat se prihvata

Energy management systems — Requirements with guidance for use — Amendment 1: Climate action changes

10.99 Novi projekat se prihvata

Standardna metoda za ocenu i unapređenje energetske efikasnosti postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

60.60 Standard objavljen

Obavezne šeme za energetsku efikasnost u Evropi — Pregled i analiza osnovnih karakteristika i mogućnosti za harmonizaciju

60.60 Standard objavljen

Energetska efikasnost i proračun ušteda, metode „odozgo prema dole” i „odozdo prema gore”

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Energetski pregledi – Deo 1: Opšti zahtevi

60.60 Standard objavljen

Energetski pregledi – Deo 2: Zgrade

60.60 Standard objavljen

Energetski pregledi – Deo 3: Procesi

60.60 Standard objavljen

Energetski pregledi – Deo 4: Transport

60.60 Standard objavljen

Energetski pregled — Deo 5: Kompetentnost vršilaca energetskih pregleda

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Mašine za izradu zanatskog i industrijskog sladoleda – Tehničke karakteristike i potrošnja energije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Vrednovanje investicija u vezi sa energijom (VALERI)

60.60 Standard objavljen

Ugovaranje u vezi sa energetskim performansama – Minimalni zahtevi

60.60 Standard objavljen