Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 27.16

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Bezbednosne kvalifikacije fotonaponskih modula (PV) - Deo 2: Zahtevi za ispitivanje

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Fotonaponski sistemi (PV) – Zahtevi za ispitivanje, dokumentaciju i održavanje – Deo 2: Sistemi povezani na elektroenergetsku mrežu – Dokumentacija, puštanje u rad i nadzor

40.60 Završetak javne rasprave

Generatorski sistemi vetroturbina-Deo 40:Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)-Zahtevi i metode ispitivanja

10.99 Novi projekat se prihvata

Solarni putevi-Zahtevi za bezbednost

10.99 Novi projekat se prihvata

Fotonaponski uređaji – Procedure za korekciju izmerenih strujno-naponskih I-V karakteristika u zavisnosti od temperature i zračenja

60.60 Standard objavljen

Fotonaponski uređaji – Deo 1: Merenje strujno-naponskih karakteristika fotonaponskih uređaja

60.60 Standard objavljen

Fotonaponski uređaji – Deo 10: Metode za merenje linearnosti

60.60 Standard objavljen

Fotonaponski uređaji – Deo 3: Principi merenja za zemaljske fotonaponske (PV) solarne uređaje primenom podataka o insolaciji referentnog spektra

60.60 Standard objavljen

Fotonaponski uređaji - Deo 4: Referentni solarni uređaji - Procedure za uspostavljanje postupka kalibracije

60.60 Standard objavljen

Fotonaponski uređaji - Deo 7: Proračun korekcije greške zbog neusklađenosti spektra pri merenjima kod fotonaponskih uređaja

60.60 Standard objavljen

Fotonaponski uređaji – Deo 9: Klasifikacija karakteristika solarnog simulatora

60.60 Standard objavljen

Fotonaponski sistemi instalirani na zemlji (PV) – Ocena dizajna i odobravanje tipa – Deo 1-1: Posebni zahtevi za ispitivanje fotonaponskih modula (PV) od kristala silicijuma

60.60 Standard objavljen

Fotonaponski sistemi instalirani na zemlji (PV) – Ocena dizajna i odobravanje tipa – Deo 1-2: Posebni zahtevi za ispitivanje kadmijum-teluridnih fotonaponskih modula (PV)

60.60 Standard objavljen

Fotonaponski sistemi instalirani na zemlji (PV) – Ocena dizajna i odobravanje tipa – Deo 1-3: Posebni zahtevi za ispitivanje amorfnih silicujumskih i mikrokristalnih silicijumskih fotonaponskih modula (PV)

60.60 Standard objavljen

Fotonaponski sistemi instalirani na zemlji (PV) – Ocena dizajna i odobravanje tipa – Deo 1-4: Posebni zahtevi za ispitivanje bakar-indijum-galijum-selenidnih i bakar-indijum-selenidnih fotonaponskih modula (PV)

60.60 Standard objavljen

Fotonaponski moduli instalirani na zemlji (PV) – Ocena dizajna i odobravanje tipa – Deo 1: Zahtevi za ispitivanje

60.60 Standard objavljen

Fotonaponski sistemi instalirani na zemlji (PV) – Ocena dizajna i odobravanje tipa – Deo 2: Procedure ispitivanja

60.60 Standard objavljen