Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 27.180

Vetrogeneratorski sistemi – Deo 21-2: Merenje i procena električnih karakteristika – Vetroelektrane

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova – Liftovi za prevoz ljudi i tereta – Deo 44: Podizni uređaji u turbinama na vetar

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Vetrogeneratorski sistemi - Deo 1: Zahtevi za projektovanje - Izmena 1

40.60 Završetak javne rasprave

Vetrogeneratorski sistemi – Deo 24: Zaštita od atmosferskog elektrostatičkog pražnjenja - Izmena 1

40.60 Završetak javne rasprave

Vetrogeneratorski energetski sistemi - Deo 3-2: Zahtevi za projektorvanje za vetroturbine koje plutaju na moru

40.60 Završetak javne rasprave

Vetrogeneratorski sistemi - Deo 4: Zahtevi za projektovanje kućišta zupčanika za vetrogeneratore

40.60 Završetak javne rasprave

Vetroenergetski generatorski sistemi - Deo 8: Projektovanje sastavnih delova vetroturbina

40.60 Završetak javne rasprave

Vetrogeneratorski sistemi - Deo 23: Potpuni ciklus ispitivanja strukture lopatica rotora

10.99 Novi projekat se prihvata

Vetrogeneratorski sistemi – Deo 24: Zaštita od atmosferskog elektrostatičkog pražnjenja - Izmena 1

10.99 Novi projekat se prihvata

Vetrogeneratori - Deo 25-2: Komunikacije za nadzor i upravljanje vetroelektrana - Informacioni modeli

10.99 Novi projekat se prihvata

Vetroenergetski generatorski sistemi - Deo 27-3: Strukturalne i validacione procedure studija širenja harmonika za modele frekvencijskog domena

10.99 Novi projekat se prihvata

Vetroenergetski generatorski sistemi - Deo 27-4: Strukturalne i validacione procedure elektromagnetskih prelaznih modela (EMT)

10.99 Novi projekat se prihvata

Vetroenergetski generatorski sistemi - Deo 6: Zahtevi za projektovanje stubova i temelja

10.99 Novi projekat se prihvata

Međunarodni elektrotehnički rečnik (IEV)-Deo 415: Generatorski sistemi sa vetroturbinama

10.99 Novi projekat se prihvata

Vetrogeneratori -- Elektromagnetska kompatibilnost

60.60 Standard objavljen

Vetroturbine - Dio 14: Deklaracija prividnih nivoa buke i vrednosti tonaliteta

60.60 Standard objavljen

Energetske performanse zgrada – Metoda za proračun zahteva energetskog sistema i efikasnosti sistema – Deo 4-10: Sistemi na vetar koji proizvode energiju, modul M11-8-7

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 5-3: Turbine na vetar

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

N017AC Saznaj više