Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 27.190

Kriterijumi održivosti proizvodnje biogoriva i biotečnosti za primenu u energetske svrhe– Principi, kriterijumi, indikatori i verifikatori – Deo 3: Biodiverzitet i aspekti životne sredine koji se odnose na zaštitu prirode

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Čvrsta biogoriva – Određivanje raspodele veličine čestica za nekompresovana goriva – Deo 1: Metoda oscilatornog sita sa otvorima od 3,15 mm i većim

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Čvrsta biogoriva – Određivanje raspodele veličine čestica za nekompresovana goriva – Deo 2: Metoda vibracionog sita sa otvorima od 3,15 mm i manjim

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Čvrsta biogoriva – Određivanje raspodele veličine čestica razgrađenih peleta

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Čvrsta biogoriva – Određivanje sadržaja vlage – Metoda sušenja u sušnici – Deo 2: Ukupna vlaga – Pojednostavljena metoda

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Čvrsta biogoriva – Određivanje gustine čestica u komadu peleta i briketa

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Kriterijumi održivosti i uštede emisije gasova staklene bašte za primenu biogoriva i biotečnosti u energetske svrhe– Principi, kriterijumi, indikatori i verifikatori – Deo 1: Terminologija

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Gasna infrastruktura — Stanice za ubrizgavanje — Deo 1: Opšti zahtevi

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Gasna infrastruktura — Stanice za ubrizgavanje — Deo 2: Specifični zahtevi u vezi sa ubrizgavanjem biometana

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Gasna infrastruktura — Stanice za ubrizgavanje — Deo 3: Specifični zahtevi u vezi sa ubrizgavanjem vodonika.

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Čvrsta biogoriva – Određivanje nasipne gustine

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

Čvrsta biogoriva – Određivanje mehaničke postojanosti peleta i briketa – Deo 1: Peleti

10.99 Novi projekat se prihvata

Čvrsta biogoriva – Određivanje mehaničke postojanosti peleta i briketa – Deo 2: Briketi

10.99 Novi projekat se prihvata

Čvrsta biogoriva – Određivanje karakteristika oslobođenih gasova i potrošenog kiseonika – Deo 1: Laboratorijska metoda za određivanje oslobođenih gasova i potrošenog kiseonika pomoću zatvorenih kontejnera

60.60 Standard objavljen

Čvrsta biogoriva – Određivanje samozagrevanja peletiranih biogoriva – Deo 2: Ispitivanja zagrevanja korpe

60.60 Standard objavljen

Predložene granične vrednosti nečistoća u biometanu na osnovu kriterijuma za ocenjivanje ugrožavanja zdravlja

60.60 Standard objavljen

Kriterijumi održivosti za proizvodnju biogoriva i biotečnosti za energetske potrebe — Principi, kriterijumi, indikatori i verifikatori — Deo 2: Ocenjivanje usaglašenosti, uključujući lanac sledljivosti i maseni bilans

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Kriterijum za održivu proizvodnju biogoriva i biotečnosti za energetske potrebe – Principi, kriterijumi, indikatori i verifikatori – Deo 1: Terminologija

60.60 Standard objavljen