Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 29.02

Bezbednost mašina - Električna oprema mašina - Deo 32: Zahtevi za dizalice

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 1: Opšti principi

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 2: Upravljanje rizikom

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 3: Fizičko oštećenje objekata i opasnost po život

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Industrijski sistemi, instalacije i oprema i industrijski proizvodi — Principi strukturiranja i referentne oznake — Deo 1: Osnovna pravila

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Međunarodni elektrotehnički rečnik - Deo 192: Pouzdanost

10.99 Novi projekat se prihvata

Standardne frekvencije prema IEC-u

60.60 Standard objavljen

Oprema informacionih tehnologija – Bezbednost – Deo 22: Oprema za spoljnu montažu

60.60 Standard objavljen

Ispitivanja uticaja okoline – Deo 3-7: Prateća dokumentacija i uputstvo – Merenja u temperaturnim komorama A (hladna) i B (topla suva) ispitivanja (sa opterećenjem)

60.60 Standard objavljen

Označavanje faznih razlika trofaznih električnih sistema pomoću brojeva sata

60.60 Standard objavljen

Sigurnost mašina - Električna oprema mašina - Deo 11: Zahtevi za visokonaponsku opremu za naizmenične napone iznad 1 000 V ili 1 500 V za jednosmerne napone, ali ne iznad 36 kV

60.60 Standard objavljen

Ispitivanja električnih kablova u uslovima požara – Integritet strujnog kola – Deo 1: Metoda ispitivanja požara sa udarima na temperaturi od najmanje 830 °C za kablove naznačenog napona do i uključujući 0,6/1,0 kV i spoljašnjeg prečnika većeg od 20 mm

60.60 Standard objavljen

Osnovni i bezbednosni principi za interfejs čovek–mašina, obeležavanje i identifikaciju – Identifikacija priključaka opreme, završetaka provodnika i provodnika

60.60 Standard objavljen

Ispitivanje opasnosti od požara – Deo 1-12: Smernice za ocenu opasnosti od požara elektrotehničkih proizvoda – Inženjering bezbednosti od požara

60.60 Standard objavljen

Ispitivanje opasnosti od požara – Deo 6-2: Pomračenje izazvano dimom – Pregled i značaj metoda ispitivanja

60.60 Standard objavljen

Šifre za označavanje boja

60.60 Standard objavljen

Obeležavanje električne opreme naznačenim karakteristikama koje se odnose na električno napajanje – Zahtevi za bezbednost

60.60 Standard objavljen

Elektrostatika-Deo 4-3:Standardne ispitne metode posebne namene-Obuća

60.60 Standard objavljen