Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 29.020

Bezbednost mašina - Aspekti bezbednosti koji se odnose na funkcionalnu bezbednost bezbednosnih kontrolnih sistema

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Bezbednost mašina - Smernice o funkcionalnoj bezbednosti koja se odnosi na bezbednosno kontrolne sisteme

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Procena elektromagnetskih polja oko energetskih transformatora

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Karakteristike napona isporučene električne energije iz javnih električnih mreža

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Ispitivanja uticaja okoline – Deo 3-4: Prateća dokumentacija i uputstvo – Ispitivanja povišenom temperaturom sa vlagom

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Bezbednost mašina - Električna oprema mašina - Deo 32: Zahtevi za dizalice

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Ispitivanje opasnosti od požara — Deo 2-10: Metode ispitivanja užarenom/vrelom žicom — Aparatura sa užarenom žicom i opšti postupak ispitivanja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Ispitivanje opasnosti od požara — Deo 2-11: Metode ispitivanja užarenom/vrelom žicom — Metoda ispitivanja gorivosti gotovih proizvoda užarenom žicom pomoću plamena (GWEPT)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Ispitivanje opasnosti od požara — Deo 2-12: Metode ispitivanja užarenom/vrelom žicom — Metoda ispitivanja indeksa plamsavosti materijala užarenom žicom (GWFI)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Ispitivanje opasnosti od požara — Deo 2-13: Metode ispitivanja užarenom/vrelom žicom — Metoda ispitivanja temperature paljenja materijala užarenom žicom (GWIT)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Ispitivanje opasnosti od požara - Deo 5-1: Koroziono oštećenje prouzrokovano požarnim otpadom - Opšte smernice

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Elektrostatika - Deo 4-7: Standardne metode ispitivanja za specifične primene - Jonizacija

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Zaštitni uređaji diferencijalne struje (RCD) za domaćinstvo i sličnu upotrebu - Elektromagnetska kompatibilnost

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Zaštitni uređaji diferencijalne struje (RCD) za domaćinstvo i sličnu upotrebu - Elektromagnetska kompatibilnost – Izmena A

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Oprema za osvetljenje opšte namene - Zahtevi za imunost sa aspekta elektromagnetske kompatibilnosti (EMC)

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Energetske instalacije koje premašuju 1 kV naizmenične struje i 1,5 kV jednosmerne struje - Deo 2: Jednosmerna struja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

N017AC Saznaj više

Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 1: Opšti principi

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 4: Električni i elektronski sistemi u objektima

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda