Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Električni i optički kablovi – Metode ispitivanja nemetalnih materijala – Deo 201: Opšta ispitivanja – Merenje debljine izolacije – Izmena 2

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Električni i optički kablovi – Metode ispitivanja nemetalnih materijala – Deo 202: Opšta ispitivanja – Merenje debljine nemetalnog plašta – Izmena 2

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Električni i optički kablovi – Metode ispitivanja nemetalnih materijala – Deo 501: Mehanička ispitivanja – Određivanje mehaničkih osobina izolacione mešavine i mešavine za plaštove – Izmena 2

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Električni i optički kablovi — Metode ispitivanja nemetalnih materijala — Deo 503: Mehanička ispitivanja — Ispitivanje skupljanja plašteva - Izmena 1

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Električni i optički kablovi – Metode ispitivanja nemetalnih materijala – Deo 508: Mehanička ispitivanja – Ispitivanje termoplastičnosti izolacije i plašteva – Izmena 2

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Izolacioni materijali — Industrijske krute laminirane ploče na bazi termoreaktivnih smola za električne svrhe —Deo 2: Metode ispitivanja

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Dielektrična svojstva i svojstva otpornosti čvrstih izolacionih materijala – Deo 2-3: Određivanje relativne permitivnosti i faktora dielektrične disipacije (AC metode) - Metoda kontaktnih elektroda za izolacione folije

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Dielektrična svojstva i svojstva otpornosti čvrstih izolacionih materijala – Deo 3-2: Određivanje svojstava otpornosti (DC Metode) – Površinski otpor i površinska specifična otpornost

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Merenje unutrašnjeg električnog polja u izolacionim materijalima - Metoda širenja talasa pritiska

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Dielektrična svojstva i svojstva otpornosti čvrstih izolacionih materijala – Deo 3-12: Određivanje svojstava otpornosti (DC metode) – Zapreminska otpornost i zapreminska specifična otpornost, metoda za livenje smola

40.60 Završetak javne rasprave

Električni izolacioni materijali - Svojstva termičke izdržljivosti - Deo 2: Određivanje svojstava termičke izdržljivosti električnih izolacionih materijala - Izbor kriterijuma za ispitivanje - Izmena 1

10.99 Novi projekat se prihvata

Metoda za određivanje ispitnih i uporednih indeksa stvaranja provodnih staza čvrstih izolacionih materijala

10.99 Novi projekat se prihvata

Izolacioni materijali u elektrotehnici — Svojstva termičke izdržljivosti — Deo 1: Postupci starenja i ocenjivanja rezultata ispitivanja

10.99 Novi projekat se prihvata

Električni izolacioni materijali - Svojstva termičke izdržljivosti - Deo 4-1: Peći za ispitivanje starenja - Peći sa jednom komorom

10.99 Novi projekat se prihvata

Električni izolacioni materijali - Svojstva termičke izdržljivosti - Deo 4-2: Peći za ispitivanje starenja - Precizne peći za temperature do 300 °C

10.99 Novi projekat se prihvata

Električni izolacioni materijali - Svojstva termičke izdržljivosti - Deo 4-3: Peći za ispitivanje starenja - Peći sa više komora

10.99 Novi projekat se prihvata

Dielektrična čvrstoća izolacionih materijala — Metode ispitivanja — Deo 2: Dodatni zahtevi za ispitivanja jednosmernim naponom

10.99 Novi projekat se prihvata

Preporučene metode ispitivanja za određivanje relativne otpornosti izolacionih materijala prema proboju pri površinskim pražnjenjima

10.99 Novi projekat se prihvata