Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Specifikacije za izolacione materijale na bazi liskuna - Deo 3: Specifikacije za pojedinačne materijale - List 7: Papir sa liskunom vezanim epoksidnom smolom i poliesterskom folijom za jednostruko obmotavanje provodnika

10.99 Novi projekat se prihvata

Specifikacije za izolacione materijale na bazi liskuna — Deo 1: Definicije i opšti zahtevi

60.60 Standard objavljen

Specifikacije za izolacione materijale na bazi liskuna -- Deo 2: Metode ispitivanja

60.60 Standard objavljen

Specifikacije za izolacione materijale na bazi liskuna - Deo 3: Specifikacije za pojedinačne materijale - List 1: Komutatorski razdvajači i materijali za razdvajače

60.60 Standard objavljen

Izolacioni materijali na bazi liskuna -- Deo 3: Specifikacije za pojedinačne materijale -- List 2: Papir sa liskunom

60.60 Standard objavljen

Izolacioni materijali na bazi liskuna – Deo 3: Specifikacije za pojedinačne materijale – List 2: Papir sa liskunom – Ispravka

60.60 Standard objavljen

Specifikacije za izolacione materijale na bazi liskuna - Deo 3: Specifikacije za pojedinačne materijale - List 4: Papir sa liskunom vezanim epoksidnom smolom u B fazi sa poliesterskom folijom kao podlogom - Izmena 1

60.60 Standard objavljen

Izolacioni materijali na bazi liskuna -- Deo 3: Specifikacije za pojedinačne materijale -- List 5: Papir sa liskunom i staklenom podlogom vezan epoksidnom smolom za dodatnu impregnaciju (VPI)

60.60 Standard objavljen

Specifikacije za izolacione materijale na bazi liskuna -- Deo 3: Specifikacije za pojedinačne materijale -- List 6: Papir sa liskunom vezanim epoksidnom smolom u B fazi sa staklenom podlogom - Izmena 1

60.60 Standard objavljen

Specifikacije za izolacione materijale na bazi liskuna -- Deo 3: Specifikacije za pojedinačne materijale -- List 7: Papir sa liskunom vezanim epoksidnom smolom i poliesterskom folijom za jednostruko obmotavanje provodnika – Izmena 1

60.60 Standard objavljen

Izolacioni materijali na bazi liskuna -- Deo 3:Specifikacije za pojedinačne materijale -- List 8:Papirne trake sa liskunom za kablove otporne na plamen - Izmena 1

60.60 Standard objavljen

Izolacioni materijali na bazi liskuna -- Deo 3:Specifikacije za pojedinačne materijale -- List 9: Oblikovani materijali od liskuna - Izmena 1

60.60 Standard objavljen

Specification for insulating materials based on mica - Part 1: Definitions and general requirements

60.60 Standard objavljen

TC 15 Saznaj više

Specification for insulating materials based on mica - Part 2: Methods of test

60.60 Standard objavljen

TC 15 Saznaj više

Specification for insulating materials based on mica - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 1: Commutator separators and materials

60.60 Standard objavljen

TC 15 Saznaj više

Insulating materials based on mica - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 2: Mica paper

60.60 Standard objavljen

TC 15 Saznaj više

Specification for insulating materials based on mica. Part 3: Specifications for individual materials. Sheet 3: Rigid mica materials for heating equipment

60.60 Standard objavljen

TC 15 Saznaj više

Specification for insulating materials based on mica - Part 3: Specification for individual materials - Sheet 4: Polyester film-backed mica paper with a B-stage epoxy resin binder

60.60 Standard objavljen

TC 15 Saznaj više