Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1000 V i jednosmernog napona do 1500 V – Oprema za ispitivanje, merenje ili praćenje zaštitnih mera – Deo 13: Ručna i ručno upravljana strujna klešta i senzori za merenje struja odvoda u električnim distributivnim mrežama

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog električnog napona do 1 000 V i jednosmernog električnog napona do 1 500 V — Oprema za ispitivanje, merenje ili nadzor nad sprovođenjem zaštitnih mera — Deo 14: Oprema za ispitivanje bezbednosti električne opreme aparata

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama do 1 000 V naizmenične struje i 1 500 V jednosmerne struje — Oprema za ispitivanje, merenje ili nadzor zaštitnih mera — Deo 16: Oprema za ispitivanje efektivnosti zaštitnih mera električne opreme i/ili medicinske električne opreme

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1000 V i jednosmernog napona do 1500 V - Oprema za ispitivanje, merenje ili praćenje zaštitnih mera — Deo 1: Opšti zahtevi - Izmena 1

40.60 Završetak javne rasprave

Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama do 1 000 V naizmeničnog napona i 1 500 V jednosmernog napona— Oprema za ispitivanje, merenje ili praćenje zaštitnih mera — Deo 10: Kombinovana merna oprema

40.60 Završetak javne rasprave

Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V - Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera - Deo 12: Uređaji za merenje i kontrolu performansi (PMD) – Izmena 1

40.60 Završetak javne rasprave

Energetska postrojenja preko 1 kV naizmenične struje i 1,5 kV jednosmerne struje – Deo 1: Naizmenična struja - Izmena A

40.60 Završetak javne rasprave

N017AC Saznaj više

Primene na železnici – Koordinacija izolacije – Deo 1: Osnovni zahtevi –Vazdušni razmaci i puzne staze za svu električnu i elektronsku opremu – Izmena 1

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

Primene na železnici – Koordinacija izolacije – Deo 2: Prenaponi i zaštita od prenapona – Izmena 1

20.60 Završetak rada na prednacrtu standarda

Energetska postrojenja koja prelaze 1 kv naizmenične struje i 1,5 kv jednosmerne struje - Deo 0: Principi koji se uzimaju u obzir u projektovanju i postavljanju visokonaponskih postrojenja - Bezbednost visokonaponskih postrojenja

10.99 Novi projekat se prihvata

N017AC Saznaj više

Međunarodni elektrotehnički rečnik (IEV) -Deo 471: Izolatori

10.99 Novi projekat se prihvata

Primene na železnici – Koordinacija izolacije – Deo 1: Osnovni zahtevi –Vazdušni razmaci i puzne staze za svu električnu i elektronsku opremu

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Primene na železnici – Koordinacija izolacije – Deo 2: Prenaponi i zaštita od prenapona

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V — Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera — Deo 1: Opšti zahtevi

60.60 Standard objavljen

Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog električnog napona do 1 000 V i jednosmernog električnog napona do 1 500 V — Oprema za ispitivanje, merenje ili nadzor nad sprovođenjem zaštitnih mera — Deo 10: Kombinovana merna oprema za ispitivanje, merenje ili nadzor nad sprovođenjem zaštitnih mera

60.60 Standard objavljen

Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i Jednosmernog napona do 1 500 V - Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera - Deo 11: Efektivnost monitora diferencijalne struje (RCM) tipa A i tipa B u TT, TN i IT sistemima

60.60 Standard objavljen

Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V - Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera - Deo 12: Uređaji za merenje i kontrolu performansi (PMD)

60.60 Standard objavljen

Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1000 V i jednosmernog napona do 1500 V – Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera – Deo 13: Ručna strujna klešta i senzori za merenje struja odvoda u električnim distributivnim mrežama i ona kojima se upravlja ručno

60.60 Standard objavljen