Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Održivi menadžment otpadom koji potiče od električnih i elektronskih uređaja

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 6: Izveštaj o usaglašenosti Direktive 2012/19/EU i standarda iz serije EN 50625 i EN 50614

60.60 Standard objavljen

Zahtevi za skupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE — Deo 3-1: Specifikacija nezagađenja — Opšte

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 4: Specifikacija za sakupljanje i logistiku sa WEEE

60.60 Standard objavljen

Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE — Deo 1: Opšti zahtevi za postupanje

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 2: Zahtevi za postupanje sa sijalicama

60.60 Standard objavljen

Automatski električni regulatori - Deo 2-14: Posebni zahtevi za električne pokretače

60.60 Standard objavljen

Automatski električni regulatori – Deo 2-14: Posebni zahtevi za električne pokretače – Izmena 2

60.60 Standard objavljen

Određivanje pojedinih supstanci u elektrotehničkim proizvodima – Deo 12: Istovremeno određivanje – Polibromovani bifenili, polibromovani difeniletri i ftalati u polimerima pomoću gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom

60.60 Standard objavljen

Određivanje pojedinih supstanci u elektrotehničkim proizvodima – Deo 3-4: Metode ispitivanja proveravanjem – Proveravanje ftalata u polimerima elektrotehničkih proizvoda pomoću tečne hromatografije visokih performansi sa ultraljubičastim detektorom (HPLC-UV), tankoslojne hromatografije (TLC) i masene spektometrije korišćenjem termalne disorpcije (TD-MS)

60.60 Standard objavljen

Međunarodni elektrotehnički rečnik – Deo 151: Električni i magnetni uređaji

60.60 Standard objavljen

Merenje i upravljanje u industrijskim procesima - Mere prednjih ploča aparata ili instrumenata i otvora za njihovu ugradnju

60.60 Standard objavljen

International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 151: Electrical and magnetic devices

60.60 Standard objavljen

Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 151: Electrical and magnetic devices

60.60 Standard objavljen

Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 151: Electrical and magnetic devices

60.60 Standard objavljen

Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 151: Electrical and magnetic devices

60.60 Standard objavljen

Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 151: Electrical and magnetic devices

60.60 Standard objavljen

Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 151: Electrical and magnetic devices

60.60 Standard objavljen