Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Sklopke za domaćinstvo i slične fiksne električne instalacije - Deo 1: Opšti zahtevi - Izmena

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Sklopke za domaćinstvo i slične fiksne električne instalacije - Deo 2-2: Posebni zahtevi - Elektromagnetske sklopke sa daljinskim upravljanjem (RCS)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Sklopke za domaćinstvo i slične fiksne električne instalacije - Deo 2-3: Posebni zahtevi - Sklopke sa vremenskim kašnjenjem (TDS)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Niskonaponske rasklopne aparature – Deo 5-1: Uređaji za upravljanje kolima i rasklopni elementi – Elektromehanički uređaji za upravljačka kola

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Niskonaponske rasklopne aparature u kućištu — Deo 1: Sklopka-rastavljači u kućištu koji nisu obuhvaćeni standardom IEC 60947-3, a koji obezbeđuju odvajanje za vreme popravke ili radova na održavanju

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Sklopke za domaćinstvo i slične fiksne električne instalacije - Deo 2-4: Posebni zahtevi - Sklopke za rastavljanje

40.60 Završetak javne rasprave

Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 3: Sklopke, rastavljači, sklopke rastavljači i kombinacije sa osiguračima - Izmena 1

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Metode merenja i deklaracija koja uključuje područje detekcije detektora – Deo 1: Pasivni infracrveni detektori za detekciju pokreta velike i male amplitude - Izmena 1

40.60 Završetak javne rasprave

Sklopke za kućne i slične fiksne električne instalacije — Deo 2-1: Posebni zahtevi — Elektronske sklopke — Izmena 1

10.99 Novi projekat se prihvata

Sklopke za kućne i slične fiksne električne instalacije – Deo 2-1: Posebni zahtevi – Elektronski uređaji za upravljanje – Ispravka

10.99 Novi projekat se prihvata

Niskonaponske rasklopne aparature – Deo 5-1: Uređaji za upravljanje kolima i rasklopni elementi – Elektromehanički uređaji za upravljačka kola - Izmena AA

10.99 Novi projekat se prihvata

Niskonaponske rasklopne aparature – Deo 6-1: Višefunkcionalna oprema – Rasklopna oprema za promenu izvora napajanja

10.99 Novi projekat se prihvata

Niskonaponske rasklopne aparature – Deo 6-2: Višefunkcionalna oprema – Upravljački i zaštitni rasklopni uređaji (ili oprema) (CPS) - Izmena

20.60 Završetak rada na prednacrtu standarda

Sklopke za aparate – Deo 1: Opšti zahtevi - Izmena 1

10.99 Novi projekat se prihvata

Fiksni dodaci namenjeni za domaćinstvo i slične namene koji napajaju struju preko interfejsa

10.99 Novi projekat se prihvata

Primene na železnici – Stabilna postrojenja – Posebni zahtevi za razvodne aparature naizmenične struje —Deo 1: Prekidači za nazivni napon iznad 1 kV

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Primene na železnici – Stabilna postrojenja – Posebni zahtevi za razvodne aparature naizmenične struje —Deo 1: Prekidači za nazivni napon iznad 1 kV — Izmena 1

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici – Stabilna postrojenja – Posebni zahtevi za razvodne aparature naizmenične struje – Deo 1: Prekidači za nazivni napon iznad 1 kV – Izmena 1 – Ispravka 1

60.60 Standard objavljen