Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Minijaturni osigurači-Deo 2:Valjkasti zamenljivi delovi osigurača

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Niskonaponski osigurači-Deo 6:Dodatni zahtevi za zamenljive delove osigurača za zaštitu solrnih fotonaponskih energetskih sistema

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Opšti zahtevi za uređaje za detekciju električnog luka usled kvara – Izmena 2

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Opšti zahtevi za uređaje za detekciju električnog luka usled kvara – Izmena AB

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Minijaturni osigurači - Deo 1 : Definicije za minijaturne osigurače i opšti zahtevi za zamenljive delove minijaturnih osigurača

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Minijaturni osigurači - Deo 6: Držači osigurača za minijaturne zamenljive delove osigurača

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Zamenljivi delovi osigurača - Zahtevi i uputstvo za primenu

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Zaštitni uređaji diferencijalne struje (RCD) za domaćinstvo i sličnu upotrebu - Elektromagnetska kompatibilnost

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Zaštitni uređaji diferencijalne struje (RCD) za domaćinstvo i sličnu upotrebu - Elektromagnetska kompatibilnost – Izmena A

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Niskonaponski osigurači - Deo 2: Dodatni zahtevi za osigurače za upotrebu od strane ovlašćenih osoba ( osigurači uglavnm za upotrebu u industrijske svrhe). Primeri standardizovanih sitema osigurača od A do J

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Električne instalacije niskog napona - Deo 4-43: Zaštita radi ostvarivanja bezbednosti - Zaštita od prekomerne struje

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Izmena 3 - Niskonaponski osigurači - Deo 1: Opšti zahtevi

40.60 Završetak javne rasprave

Izmena 3 - Niskonaponski osigurači – Deo 4: Dopunski zahtevi za zamenljive delove osigurača za zaštitu poluprovodničkih aparata

40.60 Završetak javne rasprave

Niskonaponski osigurači-Deo 7:Zamenljivi delovi osigurača za zaštitu baterija

40.60 Završetak javne rasprave

Elektroinstalacioni pribor – Prekidači za zaštitu od prekomerne struje za domaćinstvo i slične instalacije – Deo 1: Prekidači za naizmeničnu struju - Izmena 1

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Elektroinstalacioni pribor – Prekidači za zaštitu od prekomerne struje za domaćinstvo i slične instalacije – Deo 1: Prekidači za naizmeničnu struju - Izmena

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Elektroinstalacioni pribor – Prekidači za zaštitu od prekomerne struje za domaćinstvo i slične instalacije – Deo 3: Prekidači za jednosmernu struju

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Elektroinstalacioni pribor – Prekidači za zaštitu od prekomerne struje za domaćinstvo i slične instalacije – Deo 3: Prekidači za jednosmernu struju - Izmena 1

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana