Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Gasom ispunjene komore za rasklopne aparature naznačenog napona iznad 1 kV do i uključujući 52 kV – Ispravka

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

N017AC Saznaj više

Niskonaponske rasklopne aparature — Deo 4-1: Kontaktori i motor-starteri — Elektromehanički kontaktori i motor-starteri (pokretači motora sa kontaktorima?

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Niskonaponske rasklopne aparature — Deo 4-3: Kontaktori i motor-starteri — Poluprovodnički kontroleri i poluprovodnički kontaktori za opterećenja koja nisu motori

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Niskonaponske rasklopne aparature – Deo 5-1: Uređaji za upravljanje kolima i rasklopni elementi – Elektromehanički uređaji za upravljačka kola

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 5-7: Uređaji za upravljanje kolima i rasklopni elementi - Zahtevi za blizinske uređaje sa analognim izlazom

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Elektromehanički kontaktori za domaćinstvo i slične svrhe

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Niskonaponski rasklopni blokovi – Deo 3: Distributivne table predviđene da njima rukuju neobaveštene osobe (DBO)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Niskonaponski rasklopni blokovi — Deo 4: Posebni zahtevi za niskonaponske rasklopne blokove za gradilišta (ACS)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Niskonaponske rasklopne aparature u kućištu — Deo 1: Sklopka-rastavljači u kućištu koji nisu obuhvaćeni standardom IEC 60947-3, a koji obezbeđuju odvajanje za vreme popravke ili radova na održavanju

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Niskonaponske rasklopne aparature i sklopovi - Metoda integracije radiokomunikacionih uređaja u rasklopne aparature i sklopove

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 1: Opšta pravila - Izmena AA

40.60 Završetak javne rasprave

Niskonaponske rasklopne aparature – Deo 2: Prekidači

40.60 Završetak javne rasprave

Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 3: Sklopke, rastavljači, sklopke rastavljači i kombinacije sa osiguračima - Izmena 1

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Niskonaponske rasklopne aparature – Deo 4-2: Kontaktori i pokretači motora – Poluprovodnički regulatori, pokretači i meki pokretači motora - Izmena 1

40.60 Završetak javne rasprave

Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 7-1: Pomoćna oprema - Priključni blokovi za bakarne provodnike

40.60 Završetak javne rasprave

Niskonaponski rasklopni blokovi – Deo 1: Opšta pravila - Izmena

40.60 Završetak javne rasprave

Niskonaponski rasklopni blokovi – Deo 2: Energetski rasklopni blokovi - Izmena

40.60 Završetak javne rasprave

Niskonaponske rasklopne aparature – Podaci o proizvodu i karakteristike za razmenu informacija – Tehnički podaci – Deo 2-3: Funkcionalna bezbednost i pouzdanost

40.60 Završetak javne rasprave