Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine – Deo 9-2: Eko-dizajn pogonskih sistema, soft-startera, energetske elektronike i njihovih primena na pogone – Pokazatelji energetske efikasnosti za pogonske sisteme i soft-startere

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Obrte električne mašine - Deo 30-3: Klase efikasnosti visokonaponskih motora naizmenične struje ( IE kod)

40.60 Završetak javne rasprave

Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine – Deo 9-1: Eko-dizajn pogonskih sistema, soft-startera, energetske elektronike i njihovih primena na pogone – Opšti zahtevi za uspostavljanje standarda energetske efikasnosti za pogonsku opremu korišćenjem proširenog pristupa proizvodu (EPA) i poluanalitičkog modela (SAM)

40.60 Završetak javne rasprave

Rotacione električne mašine - Deo 20-1: Upravljački motori - Koračni motori

60.60 Standard objavljen

Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 2-5: Električna oprema - Motori

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

N017AC Saznaj više

Opšta namena trofaznih asinhronih motora standardnih dimenzija i snaga - Oznake kućišta 56 do 315 i oznake prirubnica 65 do 740

60.60 Standard objavljen

Eko-dizajn za električne pogonske sisteme, startere motora, energetsku elektroniku i njenu primenu na pogone – Deo 3: Kvantitativni eko-dizajn pristup kroz procenu životnog ciklusa, uključujući pravila za kategorije proizvoda i sadržaj deklaracija o ekologiji

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine – Deo 2: Opšti zahtevi – Specifikacije naznačenih karakteristika za niskonaponske pogonske sisteme naizmenične struje sa podešavanjem brzine

60.60 Standard objavljen

Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine – Deo 9-1: Eko-dizajn pogonskih sistema, soft-startera, energetske elektronike i njihovih primena na pogone – Opšti zahtevi za uspostavljanje standarda energetske efikasnosti za pogonsku opremu korišćenjem proširenog pristupa proizvodu (EPA) i poluanalitičkog modela (SAM)

60.60 Standard objavljen

Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine – Deo 9-2: Eko-dizajn pogonskih sistema, soft-startera, energetske elektronike i njihovih primena na pogone – Pokazatelji energetske efikasnosti za pogonske sisteme i soft-startere

60.60 Standard objavljen

Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine – Deo 1: Opšti zahtevi – Specifikacije naznačenih karakteristika za niskonaponske pogonske sisteme jednosmerne struje sa podešavanjem brzine

60.60 Standard objavljen

Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine – Deo 2: Opšti zahtevi – Specifikacije naznačenih karakteristika za pogonske sisteme naizmenične struje sa podešavanjem brzine

60.60 Standard objavljen

Condition monitoring and diagnostics of machine systems — Electrical signature analysis of three-phase induction motors

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

ISO/TC 108/SC 5 Saznaj više

Adjustable speed electrical power drive systems - Part 1: General requirements - Rating specifications for low voltage adjustable speed DC power drive systems

60.60 Standard objavljen

TC 22/SC 22G Saznaj više

Adjustable speed electrical power drive systems - Part 2: General requirements - Rating specifications for adjustable speed AC power drive systems

60.60 Standard objavljen

TC 22/SC 22G Saznaj više

Adjustable speed electrical power drive systems - Part 9-1: Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications - General requirements for setting energy efficiency standards for power driven equipment using the extended product approach (EPA) and semi analytic model (SAM)

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

TC 22/SC 22G Saznaj više

Adjustable speed electrical power drive systems - Part 9-1: Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications - General requirements for setting energy efficiency standards for power driven equipment using the extended product approach (EPA) and semi analytic model (SAM)

60.60 Standard objavljen

TC 22/SC 22G Saznaj više

Adjustable speed electrical power drive systems (PDS) - Part 9-2: Ecodesign for motor systems - Energy efficiency determination and classification

60.60 Standard objavljen

TC 22/SC 22G Saznaj više