Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Električni generatori naizmenične struje pogonjeni klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem – Deo 13: Bezbednost

10.99 Novi projekat se prihvata

Proizvodna postrojenja u niskonaponskoj mreži - Minimalni tehnički zahtevi za priključenje proizvodnih postrojenja na niskonaponsku mrežu i paralelni rad proizvodnih postrojenja sa niskonaponskom mrežom

10.99 Novi projekat se prihvata

Uputstvo za elektromehaničku opremu malih hidroelektričnih instalacija

60.60 Standard objavljen

Uputstvo za elektromehaničku opremu malih hidroelektrana — Ispravka 1

60.60 Standard objavljen

Niskonaponski uređaji za napajanje, izlaz jednosmerne struje - Karakteristike performanse

60.60 Standard objavljen

Električni generatori naizmenične struje pogonjeni klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem – Deo 10: Merenje nivoa buke u vazduhu

60.60 Standard objavljen

Električni generatori naizmenične struje pogonjeni klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem – Deo 13: Bezbednost

60.60 Standard objavljen

Mehaničke vibracije – Merenje i vrednovanje vibracija mašine – Deo 2: Fundirane gasne turbine, parne turbine i generatori iznad 40 MW, sa ležajima sa fluidnim filmom i brzine obrtanja 1 500 min-1, 1 800 min-1, 3 000 min-1 ili 3 600 min-1

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Mehaničke vibracije – Merenje i vrednovanje vibracija mašine – Deo 5: Mašinski setovi u postrojenjima za proizvodnju hidrauličke energije i u pumpno-akumulacionim postrojenjima

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Električni generatori naizmenične struje pogonjeni klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem – Deo 1: Primena, nazivne i pogonske karakteristike

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Električni generatori naizmenične struje pogonjeni klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem – Deo 12: Napajanje sigurnosnih sistema u hitnim slučajevima

60.60 Standard objavljen

Električni generatori naizmenične struje pogonjeni klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem – Deo 2: Motori

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Električni generatori naizmenične struje pogonjeni klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem – Deo 3: Generatori naizmenične struje za agregate

60.60 Standard objavljen

Električni generatori naizmenične struje pogonjeni klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem — Deo 4: Uređaji za upravljanje i priključenje

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Električni generatori naizmenične struje pogonjeni klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem – Deo 5: Agregati

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Električni generatori naizmenične struje pogonjeni klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem — Deo 6: Metode ispitivanja

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Električni generatori naizmenične struje pogonjeni klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem – Deo 7: Tehnički podaci za karakteristike i projektovanje

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Električni generatori naizmenične struje pogonjeni klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem — Deo 8: Zahtevi i ispitivanja za električne generatore male snage

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda