Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 29.180

Procena elektromagnetskih polja oko energetskih transformatora

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Energetski transformatori - Dodatni evropski zahtevi: Deo 3-1: Energetski transformatori velike snage - Opšti zahtevi

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Spojne priključne zastavice za prolazne izolatore od 250A do 4 000 A za izolaciju transformatora napunjenih tečnošću

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Bezbednost energetskih transformatora, izvora napajanja, prigušnica i sličnih proizvoda - Deo 2-1: Posebni zahtevi i ispitivanja za transformatore za odvajanje i izvore napajanja koji imaju ugrađene transformatore za opštu primenu

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Bezbednost transformatora, prigušnica, malih energetskih pretvarača i njihovih kombinacija - Deo 2-10: Pojedinačni zahtevi i ispitivanja za transformatore za galvansko odvajanje kola sa visokim izolacionim nivoom i transformatore za galvansko odvajanje kola sa izlaznim naponskim nivoom iznad 1 000 V

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Bezbednost transformatora, prigušnica, jedinica za napajanje i njihovih kombinacija – Deo 2-12: Posebni zahtevi i ispitivanja za transformatore sa konstantnim naponom i jedinice za napajanje za konstantne napone

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Bezbednost transformatora, prigušnica, jedinica za napajanje i sličnih proizvoda za napone napajanja do 1 100 V-Deo 2-13:Posebni zahtevi i ispitivanja za autotransformatore i jedinice za napajanje sa ugrađenim autotransformatorima

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Bezbednost transforamtora, prigušnica,jedinica za napajanje i njihovih kombinacija - Deo 2-15: Posebni zahtevi i ispitivanja za izolacione transformatore medicinskih IT sistema za napajanje medicinskih lokacija

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Bezbednost transformatora, prigušnica, jedinica za napajanje i sličnih proizvoda - Deo 2-16:Posebni zahtevi i ispitivanja za komutacione jedinice za napajanje i i transformatore za komutacione jedinice za napajanje

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Bezbednost energetskih transformatora, izvora napajanja, prigušnica i sličnih proizvoda-Deo 2-2:Posebni zahtevi i ispitivanja za upravljačke transformatore i izvore napajanja koji imaju ugrađene upravljačke transformatore

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Bezbednost transformatora, prigušnica, jedinica za napajanje i njihovih kombinacija - Deo 2 - 20: Posebni zahtevi i ispitivanja za male prigušnice

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Bezbednost transformatora, prigušnica, jedinica za napajanje i njihovih kombinacija - Deo 2-23: Posebni zahtevi i ispitivanja za transformatore i jednice za napajanje za gradilišta

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Bezbednost transformatora , prigušnica , jedinica za napajanje i njihovih kombinacija - Deo 2-3: Posebni zahtevi i ispitivanja za transformatore za paljenje za gorionike za gas i ulje

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Bezbednost transformatora, prigušnica,jedinica za napajanje i sličnih proizvoda za napone napajanja do 1 100 V - Deo 2-4: Posebni zahtevi i ispitivanja za rastavne transformatore i jedinice za napajanje sa ugrađenim rastavnim transformatorima

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Bezbednost transformatora, prigušnica, jedinica za napajanje i sličnih proizvoda - Deo 2-6: Posebni zahtevi i ispitivanja za bezbednosne rastavne transformatore i jedinice za napajanje sa ugrađenim bezbeednosnim rastvnim transformatorima

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Bezbednost energetskih transformatora, izvora napajanja, prigušnica i sličnih proizvoda - Deo 2-7: Posebni zahtevi i ispitivanja za transformatore i izvore napajanja za igračke

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Energetski transformatori-Dodatni evropski zahtevi:Deo 1-1:Zajednički deo-Opšti zahtevi

40.60 Završetak javne rasprave

Energetski transformatori - Dodatni evropski zahtevi: Deo 3-3: Veliki energetski transformatori - Pribori

40.60 Završetak javne rasprave