Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 29.200

Poluprovodnički pretvarači - Opšti zahtevi i pretvarači komutirani mrežom - Deo 1-1: Specifikacije osnovnih zahteva

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine – Deo 9-2: Eko-dizajn pogonskih sistema, soft-startera, energetske elektronike i njihovih primena na pogone – Pokazatelji energetske efikasnosti za pogonske sisteme i soft-startere

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine – Deo 9-1: Eko-dizajn pogonskih sistema, soft-startera, energetske elektronike i njihovih primena na pogone – Opšti zahtevi za uspostavljanje standarda energetske efikasnosti za pogonsku opremu korišćenjem proširenog pristupa proizvodu (EPA) i poluanalitičkog modela (SAM)

40.60 Završetak javne rasprave

Energetski sistemi besprekidnog napajanja (UPS) - Deo 1: Zahtevi bezbednosti - Izmena 2

40.60 Završetak javne rasprave

Poluprovodnički ventili naponskih pretvarača (VSC) za visokonaponski prenos jednosmernom strujom (HVDC) – Električno ispitivanje

40.60 Završetak javne rasprave

Dvosmerni mrežni energetski pretvarači - Deo 3: EMC zahtevi i metode ispitivanja

40.60 Završetak javne rasprave

Terminologija za naponske pretvarače (VSC) za visokonaponske sisteme jednosmerne struje (HVDC sisteme) — Izmena 2

10.99 Novi projekat se prihvata

Niskonaponski prekidački izvori napajanja – Deo 3: Elektromagnetska kompatibilnost (EMS)

10.99 Novi projekat se prihvata

Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine – Deo 5-2: Zahtevi za bezbednost – Funkcionalni

10.99 Novi projekat se prihvata

Određivanje gubitaka snage u pretvaračkim stanicama visokog napona jednosmerne struje (HVDC stanicama)

10.99 Novi projekat se prihvata

Energetski sistemi besprekidnog napajanja (UPS) - Deo 1: Zahtevi bezbednosti

10.99 Novi projekat se prihvata

Energetski sistemi neprekidnog napajanja (UPS) - Deo 5-1: DC izlaz UPS-a - Zahtevi za bezbednost

10.99 Novi projekat se prihvata

Zahtevi za bezbednost sistema i opreme elektronskih energetskih pretvarača– Deo 2: Elektronski energetski pretvarači 1 000 V naizmenične ili 1 500 V jednosmerne struje do 36 kV naizmenične ili 54 kV jednosmerne struje

10.99 Novi projekat se prihvata

Dvosmerni mrežni energetski pretvarači – Deo 1: Opšti zahtevi

10.99 Novi projekat se prihvata

Podsistem pretvarača snage (PCSS) za upotrebu u sistemima za skladištenje električne energije (EESS) – Deo 3: Metoda određivanja performansi i zahteva za ispitivanje

10.99 Novi projekat se prihvata

Pretvarači za međusobno povezivanje (ILC) – Zahtevi za bezbednost i performanse

10.99 Novi projekat se prihvata

Performanse visokonaponskih sistema jednosmerne struje (HVDC) sa pretvaračima komutiranim mrežom — Deo 2: Kvarovi i komutacija

60.60 Standard objavljen

Performanse visokonaponskih sistema jednosmerne struje (HVDC) sa pretvaračima komutiranim mrežom - Deo 1: Ustaljeni uslovi

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda