Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Rad pod naponom- Naponski detektori-Deo 3: Dvopolni niskonaponski tip

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Rad pod naponom-Štitnici za oči, lice i glavu od efekata električnog luka-Ispitne metode i zahtevi za performansama

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Rad pod naponom-Obuća za električnu zaštitu-Električka izolaciona obuća za rad u postrojenjima niskog napona

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Primene na železnici – Tehnički parametri sistema za detekciju voza u pogledu interoperabilnosti sistema transevropskih železnica – Deo 1: Šinska strujna kola

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Rad pod naponom -- Minimalni zahtevi za upotrebu alata, uređaja i opreme-Ispravka

10.99 Novi projekat se prihvata

Rad pod naponom - Rukavice od izolacionog materijala

10.99 Novi projekat se prihvata

Rad pod naponom - Rukavi od izolacionog materijala

10.99 Novi projekat se prihvata

Rad pod naponom - Izolaciona užad

10.99 Novi projekat se prihvata

Hidraulički uređaji za sečenje kablova -- Uređaji koji se upotrebljavaju na kablovskim vodovima nazivnog napona do 30 kV

60.60 Standard objavljen

Rad pod naponom — Terminologija koja se odnosi na alate, opremu i uređaje

60.60 Standard objavljen

Rad pod naponom- Izolacione motke i pomoćni uređaji- Deo 1: Izolacione motke

60.60 Standard objavljen

Rad pod naponom — Izolacione motke i pomoćni uređaji — Deo 1: Izolacione motke — Ispravka

60.60 Standard objavljen

Rad pod naponom -- Provodna odeća za upotrebu kod nazivnog naizmeničnog napona do 800 kV i jednosmernog napona ± 600 kV

60.60 Standard objavljen

Rad pod naponom -- Rukavice od izolacionog materijala

60.60 Standard objavljen

Rukavi od izolacionog materijala za rad pod naponom

60.60 Standard objavljen

Rad pod naponom – Izolacione platforme za postavljanje na šasiju

60.60 Standard objavljen

Rad pod naponom- Elektroizolaciona prostirka

60.60 Standard objavljen

Rad pod naponom- Elektroizolaciona prekrivka

60.60 Standard objavljen