Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 29.280

Primene na železnici - Stabilna postrojenja – Zahtevi za validaciju alata za simulaciju koji se koristi za projektovanje sistema napajanja električne vuče – Deo 2: Sistemi gradske železnice jednosmernom (DC) strujom

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Primene na železnici - Stabilna postrojenja - Električna bezbednost, uzemljenje i povratni vod - Deo 1: Mere zaštite od električnog udara - Izmena 1

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Primene na železnici - Stabilna postrojenja – Električna kola za bezbednost, uzemljenje i povratni vod - Deo 2: Mere zaštite od efekata lutajućih struja nastalih u sistemima vuče jednosmernom strujom -Izmena 1

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Primene na železnici — Stabilna postrojenja — Električna bezbednost, uzemljenje i povratni vod — Deo 3: Uzajamno dejstvo sistema vuče naizmeničnom (AC) i jednosmernom (DC) strujom - Izmena 1

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Primene na železnici – Specifikacija i demonstracija pouzdanosti, dostupnosti, pogodnosti za održavanje i bezbednosti (RAMS) – Deo 1: Opšti procesi RAMS-a – Izmena 1

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Primene na železnici — Sistemi za oduzimanje struje — Zahtevi za merenje i validaciju merenja dinamičkog uzajamnog dejstva pantografa i nadzemnog kontaktnog voda

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Primene na železnici — Stabilna postrojenja i vozna sredstva — Tehnički kriterijumi za koordinaciju između napajanja za vuču i voznih sredstava radi postizanja interoperabilnosti – Deo 2 - Stabilnost i harmonici

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Primene na železnici – Tehnički parametri sistema za detekciju voza u pogledu interoperabilnosti sistema transevropskih železnica – Deo 2: Brojači osovina

40.60 Završetak javne rasprave

Primene na železnici - Vozna sredstva – Ispitivanje voznih sredstava za uspostavljanje elektromagnetske kompatibilnosti sa šinskim strujnim kolima

40.60 Završetak javne rasprave

Primene na železnici – Koordinacija izolacije – Deo 1: Osnovni zahtevi –Vazdušni razmaci i puzne staze za svu električnu i elektronsku opremu – Izmena 1

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

Primene na železnici – Stabilna postrojenja i vozna sredstva – Kriterijumi za postizanje tehničke kompatibilnosti pantografa i nadzemnog kontaktnog voda – Izmena 2

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

Primene na železnici – Koordinacija izolacije – Deo 2: Prenaponi i zaštita od prenapona – Izmena 1

20.60 Završetak rada na prednacrtu standarda

Primene na železnici – Stabilna postrojenja – Posebni zahtevi za razvodnu aparaturu naizmenične struje – Deo 3-1: Uređaji za merenje, upravljanje i zaštitu za specifičnu upotrebu u sistemima vuče naizmeničnom strujom – Uređaji - Izmena 1

20.60 Završetak rada na prednacrtu standarda

Primene na železnici – Stabilna postrojenja i vozna sredstva – Tehnički kriterijumi za koordinaciju između sistema napajanja električne vuče i voznog sredstva radi postizanja interoperabilnosti – Deo 1: Opšte - Izmena 1

10.99 Novi projekat se prihvata

Primene na železnici - Stabilna postrojenja – Zahtevi za validaciju alata za simulaciju koji se koristi za projektovanje sistema napajanja električne vuče – Deo 1 _ Opšte

10.99 Novi projekat se prihvata

Međunarodni elektrotehnički rečnik (IEV) – Deo 811: Električna vuča

10.99 Novi projekat se prihvata

Primene na železnici — Stabilna postrojenja — Specifikacije za reverzibilne vučne podstanice jednosmerne struje

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici – Stabilna postrojenja – Posebni zahtevi za razvodne aparature naizmenične struje – Deo 4: Razvodna aparatura u metalnom kućištu za vuču naizmeničnom strujom

60.60 Standard objavljen