Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 31.020

Nepromenljivi induktivni kalemovi za potiskivanje elektromagnetskih smetnji - Deo 2-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Induktivni kalemovi za koje se zahtevaju ispitivanja bezbednosti

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Procesni menadžment za avionske elektronske sisteme — Prevencija krivotvorenja — Deo 1: Izbegavanje korišćenja krivotvorenih, lažnih i recikliranih elektronskih komponenti — Izmena 1

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

NETSI Saznaj više

Nosivi elektronski uređaji i tehnologije - Deo 402-2: Merenje performansi nosivosti u fitnesu - brojanje koraka

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Nosivi elektronski uređaji i tehnologije - Deo 402-3: Metoda merenja performansi nosivih uređaja - Serija 2: Tačnost određivanja pulsa

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Tipovi standardnih elemenata podataka sa pridruženom šemom klasifikacije – Deo 1: Definicije – Principi i metode

10.99 Novi projekat se prihvata

Tipovi standardnih elemenata podataka sa pridruženom šemom klasifikacije za električne komponente – Deo 6: Rečnik zajedničkih podataka (IEC CDD), smernice za kvalitet

10.99 Novi projekat se prihvata

Određivanje pojedinih supstanci u elektrotehničkim proizvodima — Deo 8: Određivanje ftalata u polimerima pomoću gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (GC-MS), gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (Py/TD-GC-MS) korišćenjem piroliza/termalne disorpcije

10.99 Novi projekat se prihvata

Specifikacije za međusobnu operativnost i metode komunikacije za spoljna napajanja koja se koriste sa računarskim uređajima i uređajima potrošačke elektronike

10.99 Novi projekat se prihvata

IEC 63203-403-1 ED1: Nosivi elektronski uređaji i tehnologije - Deo 403-1: Metode ispitivanja površinskih elektromiografskih senzora za aplikacije koje se mogu nositi

10.99 Novi projekat se prihvata

Dugotrajno skladištenje elektronskih komponenata - Specifikacija za primenu

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Opšta metoda za ocenjivanje udela ponovo korišćenih komponenata u proizvodima koji se odnose na energiju

60.60 Standard objavljen

Opšta metoda za deklarisanje upotrebe kritičnih sirovina u proizvodima koji se odnose na energiju

60.60 Standard objavljen

Metode za pružanje informacija koje se odnose na aspekte efikasnosti materijala proizvoda koji se odnose na energiju

60.60 Standard objavljen

Obeležavanje električnih i elektronskih uređaja prema članu 11(2) Direktive 2002/96/EC (WEEE)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Obeležavanje električne i elektronske opreme (EEE) prema odvojenom sakupljanju otpada EEE (WEEE)

60.60 Standard objavljen

Zahtevi za pripremu za ponovnu upotrebu otpadne električne i elektronske opreme

60.60 Standard objavljen

Kodovi za obeležavanje otpornika i kondenzatora

60.60 Standard objavljen

Kodovi za obeležavanje otpornika i kondenzatora – Izmena 1

60.60 Standard objavljen