Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Zahtevi za specifičnu otpornost uređaja sa telekomunikacionim pristupnim mestima

60.60 Standard objavljen

Alarmni sistemi – Sistemi i oprema za prenos alrmnih signala – Deo 9: Zahtevi za zajednički protokol za prenos alarma korišćenjem internet protokola (IP)

60.60 Standard objavljen

Svemirsko inženjerstvo — „SpaceWire” — Protokol prenosa CCSDS paketa

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Alarmni sistemi — Sistemi i oprema za prenos alarma — Deo 2: Zahtevi za nadgledanje prostora primopredajnika (SPT)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Alarmni sistemi – Sistemi za prenos alarma i oprema – Deo 2: Zahtevi za predajnike za nadzor (SPT) – Izmena 1

60.60 Standard objavljen

Automatizacija distribucije korišćenjem sistema distributivnih linijskih nosilaca - Deo 4: Protokoli za komunikaciju podacima - Sekcija 1: Referentni model komunikacionog sistema

60.60 Standard objavljen

Automatizacija distribucije korišćenjem sistema distributivnih linijskih nosilaca - Deo 4-511: Protokoli za komunikaciju podacima - Upravljanje sistemima - Protokol CIASE

60.60 Standard objavljen

Prenošenje audio i/ili video signala i srodnih signala korišćenjem infracrvenog zračenja - Deo 6: Video i audiovizuelni signali

60.60 Standard objavljen

Inženjering sigurnosti funkcionisanja komunikacione mreže

60.60 Standard objavljen

Multimedijalni sistemi - Zajednički komunikacioni protokol za međusobno povezivanje heterogenih mreža

60.60 Standard objavljen

Multimedijalne kućne mreže - Mrežni interfejs za mrežni adapter

60.60 Standard objavljen

Industrijske komunikacione mreže – Bežične komunikacione mreže – Deo 1: Bežični komunikacioni zahtevi i razmatranje spektra

60.60 Standard objavljen

Industrijske komunikacione mreže — Bežične komunikacione mreže — Deo 2: Upravljanje koegzistencijom — Izmena 1

60.60 Standard objavljen

Izvori napajanja za uređaje za bežičnu komunikaciju – Deo 1: Opšti zahtevi za module za napajanje

60.60 Standard objavljen

Izvori napajanja za uređaje za bežičnu komunikaciju – Deo 2: Profil za module za napajanje sa baterijama

60.60 Standard objavljen

Izvori energije za uređaje u bežičnoj komunikaciji – Deo 3: Modul generičkog adaptera za prikupljanje energije

60.60 Standard objavljen

Industrijske komunikacione mreže – Specifikacije sabirnica – Deo 1: Pregled i uputstvo za serije standarda IEC 61158 i IEC 61784

60.60 Standard objavljen

Industrijske komunikacione mreže – Specifikacije sabirnica – Deo 1: Pregled i uputstvo za serije standarda IEC 61158 i IEC 61784

60.60 Standard objavljen