Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Svemir – Korišćenje pozicioniranja zasnovanog na GNSS-u za drumske inteligentne transportne sisteme (ITS) – Deo 4: Definicije i procedure sistemskog inženjeringa za projektovanje i validaciju ispitnih scenarija

40.60 Završetak javne rasprave

Svemir - Upotreba pozicioniranja zasnovanog na GNSS-u za putne inteligentne transportne sisteme (ITS) - Matematički PVT model greške

60.60 Standard objavljen

Svemir - Upotreba pozicioniranja zasnovanog na GNSS-u za putne inteligentne transportne sisteme (ITS) - Detaljna metrička definicija i definicija nivoa performansi

60.60 Standard objavljen

Svemir - Upotreba pozicioniranja zasnovanog na GNSS-u za cestovni inteligentni transportni sistem (ITS) - Modeliranje bezbednosnih napada i definisanje karakteristika i mera performansi u vezi sa bezbednošću

60.60 Standard objavljen

Svemir - Upotreba pozicioniranja zasnovanog na GNSS-u za putne inteligentne transportne sisteme (ITS) - Definicija terenskih testova za osnovne performanse

60.60 Standard objavljen

Svemir - Upotreba pozicioniranja zasnovanog GNSS-u za postavljanje inteligentnih transportnih sistema(ITS) - Specifikacija objekata u kojima se vrši ispitivanje, definicija ispitnih scenarija, opis i validacija postupaka za terenska ispitivanja koja se odnose na performanse bezbednosti terminala za pozicioniranje zasnovanih na GNSS-u

60.60 Standard objavljen

Pozicioniranje pomoću GNSS-a za inteligentne transportne sisteme (ITS) u drumskom saobraćaju – Deo 1: Definicije i procedure sistemskog inženjeringa za određivanje i ocenjivanje performansi

60.60 Standard objavljen

Svemir – Pozicioniranje pomoću GNSS-a za inteligentne transportne sisteme (ITS) u drumskom saobraćaju – Deo 2: Ocenjivanje osnovnih performansi terminala za pozicioniranje zasnovanih na GNSS

60.60 Standard objavljen

Svemir – Pozicioniranje pomoću GNSS-a za inteligentne transportne sisteme (ITS) u drumskom saobraćaju – Deo 3: Ocenjivanje sigurnosnih performansi terminala za pozicioniranje zasnovanih na GNSS

60.60 Standard objavljen

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za prijemne mobilne zemaljske stanice (ROMES) koje obezbeđuju prenos podataka i rade u frekvencijskom opsegu od 1,5 GHz – Specifikacije za korišćenje radio-frekvencija (RF) koje obuhvataju bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Mobilne zemaljske stanice (MES) koje omogućavaju prenos podataka malim bitskim protokom (LBRDC) koristeći satelite na nižim zemaljskim orbitama (LEO), i koje rade ispod 1 GHz

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Satelitske personalne komunikacione mreže (S-PCN) — Mobilne zemaljske stanice (MES), uključujući ručne zemaljske stanice, za satelitske personalne komunikacione mreže (S-PCN) u frekvencijskim opsezima 1,6/2,4 GHz, koje omogućavaju govornu komunikaciju i/ili prenos podataka u okviru mobilne satelitske službe (MSS)

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani evropski standard za satelitske interaktivne terminale (SIT) i satelitske korisničke terminale (SUT) za prenos ka geostacionarnim satelitima u frekvencijskim opsezima od 27,5 GHz do 29,5 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za satelitske interaktivne terminale (SIT) i satelitske korisničke terminale (SUT) za prenos ka geostacionarnim satelitima u frekvencijskim opsezima od 27,5 GHz do 29,5 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Fiksni radio-sistemi — Sistemi za prenos od tačke do tačke i između više tačaka — Neželjene emisije u domenu sporednih emisija i granice za imunost prijemnika na priključku uređaja/antene digitalnih fiksnih radio-sistema

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Fiksni radio-sistemi – Sistemi za prenos od tačke do tačke i između više tačaka – Neželjene emisije u domenu sporednih emisija i granice za imunost prijemnika na priključku uređaja/antene digitalnih fiksnih radio-sistema

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Kopnene mobilne satelitske zemaljske stanice (LMES) i pomorske mobilne satelitske zemaljske stanice (MMES) sa malim protokom podataka koje nisu predviđene za komunikacije koje se odnose na opasnost i bezbednost i koje rade u frekvencijskim opsezima 1,5/1,6 GHz — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za kopnene mobilne satelitske zemaljske stanice (LMES) i pomorske mobilne satelitske zemaljske stanice (MMES) sa malim protokom podataka, koje nisu predviđene za komunikacije koje se odnose na opasnost i bezbednost i koje rade u frekvencijskim opsezima 1,5/1,6 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više