Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 33.100

Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 17: Posebni uslovi za širokopojasne sisteme prenosa podataka — Harmonizovani standard za elektromagnetsku kompatibilnost

40.60 Završetak javne rasprave

NETSI Saznaj više

Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 28: Posebni uslovi za bežične digitalne video-veze — Harmonizovani standard za elektromagnetsku kompatibilnost

40.60 Završetak javne rasprave

NETSI Saznaj više

Niskonaponski prekidački izvori napajanja – Deo 3: Elektromagnetska kompatibilnost (EMS)

10.99 Novi projekat se prihvata

Oprema za telekomunikacione mreže – Harmonizovani standard za zahteve za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 3: Posebni uslovi za uređaje kratkog dometa (SRD) koji rade na frekvencijama između 9 kHz i 246 GHz – Harmonizovani standard za elektromagnetsku kompatibilnost

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 54: Posebni uslovi za fiksne zemaljske vazduhoplovne i meteorološke radare – Harmonizovani standard za elektromagnetsku kompatibilnost

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Ispitivanje radiofrekvencijskih smetnji koje potiču od visokonaponskih izolatora

60.60 Standard objavljen

Uputstvo sa informacijama o primeni kondenzatora, otpornika, induktivnih kalemova i kompletnih filtarskih jedinica za potiskivanje elektromagnetskih smetnji

60.60 Standard objavljen

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 2: Okruženje - Odeljak 9: Opis HEMP okruženja - Zračene smetnje - Osnovna EMC publikacija

60.60 Standard objavljen

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 5: Smernice za instalisanje i ublažavanje uticaja - Odeljak 5: Specifikacija zaštitnih uređaja za HEMP kondukcione smetnje - Osnovna EMC publikacija

60.60 Standard objavljen

Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost — Deo 1: Opšti zahtevi

60.60 Standard objavljen

Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost — Deo 2-1: Posebni zahtevi — Ispitne konfiguracije, radni uslovi i kriterijumi za kvalitet rada osetljivih uređaja za ispitivanje i merenje za primene bez EMC zaštite

60.60 Standard objavljen

Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost — Deo 2-2: Posebni zahtevi — Ispitne konfiguracije, radni uslovi i kriterijumi za kvalitet rada prenosivih uređaja za ispitivanje, merenje i nadgledanje, koji se koriste u niskonaponskim distributivnim mrežama

60.60 Standard objavljen

Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost — Deo 2-3: Posebni zahtevi — Ispitne konfiguracije, radni uslovi i kriterijumi za performanse za pretvarače sa integrisanim ili daljinskim kondicioniranjem signala

60.60 Standard objavljen

Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost — Deo 2-4: Posebni zahtevi — Ispitne konfiguracije, radni uslovi i kriterijumi za performanse za uređaje za nadgledanje izolacije prema IEC 61557-8 i za opremu za lociranje neispravnosti izolacije prema IEC 61557-9

60.60 Standard objavljen

Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost — Deo 2-5: Posebni zahtevi — Ispitne konfiguracije, radni uslovi i kriterijumi za performanse za uređaje za spoljnu upotrebu sa interfejsima industrijske sabirnice prema IEC 61784-1, CP 3/2

60.60 Standard objavljen

Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsku upotrebu — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost — Deo 2-6: Posebni zahtevi — Medicinski uređaji i oprema za in vitro dijagnostiku (IVD)

60.60 Standard objavljen

Primene infracrvenog zračenja u slobodnom prostoru

60.60 Standard objavljen