Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Industrijska, naučna i medicinska oprema — Karakteristike radiofrekvencijskih smetnji — Granice i metode merenja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Возила, пловила и машине са моторима са унутрашњим сагоревањем или тракционим батеријама — Карактеристике радио-сметњи — Границе и методе мерења за заштиту спољашњих пријемника

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Granice i metode merenja karakteristika radio-smetnji kod električnih svetiljki i sličnih uređaja - Izmena 1

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Metode ispitivanja metalnih komunikacionih kablova i ostalih pasivnih komponenata – Deo 4-15: Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Metoda ispitivanja za merenje prenosne impedanse i slabljenja ekranizacije ili slabljenja sprezanja sa triaksijalnom ćelijom – Izmena 1

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Industrijski, naučni i medicinski uređaji — Karakteristike radiofrekvencijskih smetnji — Granice i metode merenja — Zahtevi za bežični „air-gap” prenos energije (WPT)

40.60 Završetak javne rasprave

Fragment 1: Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 3-12: Granice — Granice za harmonike struja koje proizvode uređaji priključeni na javne niskonaponske sisteme sa ulaznom strujom > 16 A i ≤ 75 A po fazi

40.60 Završetak javne rasprave

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 3-3: Granice - Ograničavanje fluktuacija napona i flikera u niskonaponskim sistemima napajanja za opremu sa naznačenom strujom ≤ 16 A

40.60 Završetak javne rasprave

Vozila, plovila i motori sa unutrašnjim sagorevanjem — Karakteristike radio-smetnji — Granice i metode merenja za zaštitu spoljašnjih prijemnika

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Elektromagnetska kompatibilnost – Zahtevi za aparate za domaćinstvo, električne alate i slične uređaje – Deo 1: Emisija - Izmena

40.60 Završetak javne rasprave

Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti — Deo 1-4: Aparati za merenje radio-smetnji i imunosti — Antene i ispitna mesta za merenje zračenih smetnji

40.60 Završetak javne rasprave

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 2-4: Okruženje - Nivoi kompatibilnosti u industrijskim postrojenjima za kondukcione smetnje na niskim frekvencijama

40.60 Završetak javne rasprave

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 3-2: Granice — Granice za emisije harmonika struje (ulazna struja uređaja ≤ 16 A po fazi) — Izmena 2

40.60 Završetak javne rasprave

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Deo 6-3: Generički standardi – Standard za emisiju za uređaje u stambenim okruženjima (Frag 1)

40.60 Završetak javne rasprave

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Deo 6-3: Generički standardi – Standard za emisiju za uređaje u stambenim okruženjima (Frag 2)

40.60 Završetak javne rasprave

Amendment 2 - Industrial scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement

10.99 Novi projekat se prihvata

Elektromagnetska kompatibilnost multimedijalne opreme — Zahtevi za emisiju

20.60 Završetak rada na prednacrtu standarda

Karakteristike radiofrekvencijskih smetnji - Granice i metode merenja (Zahtevi za air-gap bežični prenos snage (WPT) za električna vozila (EV))

10.99 Novi projekat se prihvata

Granice i metode merenja karakteristika radio-smetnji električnih sijalica i slične opreme

10.99 Novi projekat se prihvata